IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2017
Päivätoteutus ...

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2017

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Johdatus tietotekniikan opintoihin 1
     
             
                             
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
             
                         
Tekniikan viestintä 3    
         
 
                     
   
 
IKT-Svenska 3    
         
                     
             
Intercultural Communication 3
     
             
                           
Technical English I 2  
       
                 
                   
Technical English II 2    
         
                     
           
626.51.5512051.501.52.52.51011004101.5001.50
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5  
       
                 
                   
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 3
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                       
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                 
14800686.51.5000033442.541.5000000000
DIGITAALITEKNIIKKA
                                                       
Digitaalitekniikka 4
     
             
                           
Digitaalitekniikka laboraatiot 2
     
             
                           
6000600000003300000000000000
OHJELMOINTI
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
       
               
                         
9000630000003330000000000000
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA
                                                       
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3
     
             
                           
Projektiopinnot 1 6
       
                 
                       
Mikrokontrolleritekniikka 1 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 2
       
               
                         
C++ ohjelmointi 4
       
               
                         
Käyttöliittymäsuunnittelu ja -ohjelmointi 3
       
                 
                       
220001210000000.50.5912000000000000
PELIMOOTTORIT
                                                       
Projektiopinnot 2 6  
       
                   
                   
Pelituotannon perusteet 3  
       
                 
                     
Johdanto pelimoottoriohjelmointiin 3  
       
                 
                     
Mobiilipelien ohjelmointi / Programming Mobile Games 3  
       
                 
                   
Tietorakenteet ja algoritmit 3  
       
                 
                   
Tietokantojen perusteet ja tietokantaohjelmointi 3  
       
                 
                   
02100002100000000010.510.50000000000
PELITEKNOLOGIAN ASIANTUNTIJUUS
                                                       
Projektiopinnot 3 - kehitystehtävän toteutus 6  
         
                   
                 
Projektiopinnot 4 - projektin asiantuntijuus 5  
         
                     
               
Grafiikkamoottorin ohjelmointi 3  
         
                   
                 
Reaaliaikagrafiikan ohjelmointi 3  
         
                     
               
Peliohjelmointi 3  
         
                   
               
Pelien tekoäly 3  
         
                   
               
Matematiikkaa peliohjelmoijille 6  
       
                 
               
Pelien ja simulaatioiden fysiikkaa 5  
         
                   
               
0340000232000000000216.515.500000000
LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN SOVELLUKSET - ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
                                                       
Projektiopinnot 5 6    
         
                     
           
Hyötypelien tekniikat ja sovellukset 3    
         
                     
             
Simulaattoreiden laitteistotekniikka 3    
         
                     
             
Simulaatioefektien tuottaminen 3    
         
                       
           
Verkkopelien ohjelmointi 3    
         
                     
           
Uudet käyttöliittymät ja sovellukset 3    
         
                     
           
0021000002100000000000129000000
ASIAKASPROJEKTIN HALLINTA - ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
                                                       
Projektiopinnot 6 6    
           
                       
       
Windows/Linux ohjelmointi 3    
           
                       
       
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3    
           
                       
       
001200000012000000000000660000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                       
ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT
                                                       
Sulautettu Linux-ohjelmointi 4    
           
                       
       
Sulautetun laitteen ohjelmointi 3    
           
                       
       
Reaaliaikaiset käyttöjärjestelmät 5    
           
                       
       
Älykkään järjestelmän suunnittelu 3    
           
                       
       
DATACENTER OPINNOT
                                                       
Windows-palvelinympäristö 5    
           
                       
       
Linux 5    
           
                       
       
Palvelinvirtualisointi 5    
           
                       
       
PELISUUNNITTELU
                                                       
Pelisuunnittelun perusteet 3    
           
                       
       
Game Design I 3    
           
                       
       
Game Design II 3    
           
                       
       
Level Design 3    
           
                       
       
Analyyttinen pelisuunnittelu 3    
           
                       
       
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                       
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi 3    
           
                       
       
ICT Sopimus- ja yritysoikeus 3    
           
                       
       
ICT-alan johtaminen 3    
           
                       
       
ICT-alan johdon laskenta 3    
           
                       
       
Yritystoiminnan suunnittelu 3    
           
                       
       
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY STUDIES
                                                       
International Game Development Studies 1 15                                                        
00600000006000000000000030300000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
YRITTÄJYYSOPINNOT 2
                                                       
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                        
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                        
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY STUDIES 2
                                                       
International Game Development Studies 2 15                                                        
Bygg upp din svenska 3                                                        
Teknologiapaja 4
     
             
                           
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
Build up Your English 3
     
             
                           
Hyötypelien perusteet 5
       
               
                       
Testaus ja testaussuunnittelu 3    
         
                     
           
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I 10
       
               
                       
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II 10  
         
                   
               
Pelikulttuuri 3                                                        
22103091301030004.54.56.56.500551.51.5000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinöörikoulutukset johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen suuntautumisena ovat peliteknologia ja älykkäät järjestelmät. Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen soveltuvuuden, taitojen ja opintomenestyksen perusteella. Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka suoritetaan opiskeltavaan alaan liittyvissä tehtävissä yrityksissä tai yhteisöissä.

PELITEKNOLOGIA
Peliteknologian opinnoissa erikoistutaan ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on pelimoottoreiden ja sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnissa. Opiskelu on suurelta osin projektimuotoista. Projektiopinnoissa tehdään työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksen mukaisia peliprojekteja.