IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS DC 2016
Päivätoteutus ...

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS DC 2016

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TEKEVÄ AMK
                                                 
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                       
Projektitoiminta 3
     
         
                   
Liiketoimintaosaaminen 3
     
           
                       
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
           
                       
100008.51.5000004.34.30.80.80000000000
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
                                                 
Tietoverkkojen perusteet 3
     
           
                       
Tietokantojen perusteet 3
       
             
                   
Organisaation tietoturva 3
     
           
                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                       
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                       
Algebra 3
     
           
                       
18000153000007.57.51.51.50000000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN I
                                                 
Johdatus tietojenkäsittelyn opintoihin 2
     
           
                       
Liikeviestintä 3
     
           
                       
Viestintä ja esiintymistaito 3
       
             
                   
Kouluttajakoulutus 3    
         
                   
       
Ajankohtaisseminaari ja asiakirjoittaminen 5    
         
                   
       
Tutkimustoiminta 2    
         
                   
       
80100530010002.52.51.51.50000550000
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
                                                 
Basics of ICT English 3
       
             
                   
Basics of Business English 2  
       
               
               
ICT English I 3  
         
                 
           
ICT English II 3    
         
                   
       
IT-svenska 3    
         
                   
       
35600323600001.51.5111.51.5330000
DATACENTER -RATKAISUJEN PERUSOSAAMINEN
                                                 
Datacenter perusteet 4  
       
               
                 
Diskreetti matematiikka 3
       
             
                   
Windows 4
       
             
                   
Virtualisoinnin perusteet 3
       
             
                   
Tekninen tietoturva 4
       
             
                   
Games in Cloud 4  
         
                 
           
Tietokantapalvelimen ylläpito 3  
         
                 
           
Tietokannat 3  
       
               
               
1413000146700000774.51.53.53.5000000
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN (Datacenter)
                                                 
Sopimus- ja yritysoikeus 3  
       
                 
               
Johtaminen 3  
       
               
                 
Johdon laskenta 3  
         
                 
             
0900006300000003330000000
DATACENTER -RATKAISUJEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Projektiopinnot 1 5  
         
                 
           
Linux 1 3
       
             
                   
Linux 2 4  
       
               
               
Skripti-ohjelmointi 3  
         
                 
           
312000348000001.51.52244000000
VIRTUALISOINTIOSAAMINEN
                                                 
Projektiopinnot 2 5    
         
                   
       
Palvelinvirtualisointi 5  
       
               
               
Työasemavirtualisointi 5  
         
                 
           
Windows-palvelinympäristö 5  
       
               
               
Verkkojen jatkokurssi 4  
       
               
               
01950001455000000772.52.52.52.50000
DATACENTER PALVELUT
                                                 
Projektiopinnot 3 5    
         
                   
       
Käyttäjätuki 2  
       
               
               
IT-ympäristön energiatehokkuus 3    
         
                   
       
IT-palvelujen turvaaminen 2    
         
                   
       
Langattomat verkot 2  
         
                   
           
041000022100000001102550000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Art Foundation Skills 5                                                  
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I 10                                                  
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II 10                                                  
KVM ja XenServer virtualisointi 4                                                  
Life Drawing 5                                                  
Organisaation tietoturvallisuus 3                                                  
Peliäänet ja äänenkäsittely 3                                                  
VMware ympäristön hallinta 3                                                  
Build up Your English 3
     
           
                       
Bygg upp din svenska 3  
         
                 
           
Digitaalinen kuvankäsittely 3                                                  
Tietojenkäsittelyn perusteet 2                                                  
Datacenter yritysprojekti I 5                                                  
Datacenter yritysprojekti II 5                                                  
Datacenter yritysprojekti III 5                                                  
330030030001.51.500001.51.5000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojärjestelmät osaamisalue

Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu Tietojenkäsittelyn (tradenomi) ja Tieto- ja viestintätekniikan (insinööri) koulutusaloista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen. Tieto- ja viestintätekniikan ja Tietojenkäsittelyn opetuksellisissa sisällöissä on yhteneväisyyksiä, jotka tullaan toteuttamaan koulutusohjelmien välisinä yhteisinä opintoina.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen,näyttöjen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella datacenter -ratkaisujen tai pelialan suuntautumisvaihtoehtoihin.

Datacenter –ratkaisut
Datacenter -ratkaisujen syventävissä opinnoissa opinnot painottuvat laitteistojen ja käyttöjärjestelmien asennukseen ja hallintaan, tietoverkkojen ja palvelinten toimintaan sekä ylläpitoon, virtualisointiteknologioihin ja pilvipalveluihin. Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi järjestelmäasiantuntijana, käyttöpäällikkönä tai kouluttajana.