IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS PELIALA 2016
Päivätoteutus ...

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS PELIALA 2016

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TEKEVÄ AMK
                                                 
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                       
Projektitoiminta 3
     
           
                     
Liiketoimintaosaaminen 3
     
           
                       
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
             
                       
100008.51.5000001.571.500000000000
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
                                                 
Tietoverkkojen perusteet 3
     
           
                       
Tietokantojen perusteet 3
       
               
                   
Organisaation tietoturva 3
     
           
                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                         
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                       
Algebra 3
     
           
                       
18000153000007.57.5030000000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Johdatus tietojenkäsittelyn opintoihin 2
     
         
   
                   
Liikeviestintä 3
     
           
                       
Viestintä ja esiintymistaito 3
       
             
                   
Kouluttajakoulutus 3    
         
                   
       
Ajankohtaisseminaari ja asiakirjoittaminen 5    
         
                   
       
Tutkimustoiminta 2    
         
                   
       
80100440010002.51.51.52.50000550000
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
                                                 
Basics of ICT English 3
       
             
                   
Basics of Business English 2  
       
               
               
ICT English I 3  
         
                 
           
ICT English II 3    
         
                   
       
IT-svenska 3    
         
                   
       
35600323600001.51.5111.51.5330000
PELIALAN PERUSOSAAMINEN
                                                 
WWW ja Internet 2  
       
               
               
Peliohjelmointi I 4
       
             
                     
Basics of 2D Game Graphics 3
       
             
                     
Pelituotannon perusteet 3
       
             
                     
Introduction to 3D modelling 3  
       
               
               
Pelisuunnittelun perusteet 3
       
             
                     
Games in Cloud 4  
         
                 
           
Projektiopinnot 1 - 2D peli 6
       
               
                   
1990001954000001362.52.522000000
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT
                                                 
Projektiopinnot 4 - 3D-peli mobiililaitteelle 6    
         
                   
       
Projektiopinnot 5 - 3D-peli mobiililaitteelle 7    
         
                   
       
Projektiopinnot 6 - Asiakasprojekti 7      
           
                       
0013700001307000000006.56.5003.53.5
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                 
PELIGRAFIIKKA
                                                 
GAME GRAPHICS COMPETENCE
                                                 
2D Animation 3  
       
               
               
2D Background Design 3  
       
               
               
2D Character Design 3  
       
               
               
3D Modelling and Texturing I 3  
       
               
               
Vector Graphics 3  
       
               
               
Projektiopinnot 2 - 2D peli mobiililaitteelle 6  
       
               
               
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE
                                                 
3D Animation 3  
         
                 
           
3D Character Modelling 3  
         
                 
           
3D Modelling and Texturing II 3  
         
                 
           
3D Modelling and Texturing III 3  
         
                 
           
Portfolio Practice 3  
         
                 
           
Projektiopinnot 3 - 3D-peli 6  
         
                 
           
PELITUOTANTO JA -SUUNNITTELU
                                                 
GAME PRODUCTION AND DESIGN COMPETENCE
                                                 
Game Design I 3  
       
               
               
Level Design 3  
       
               
               
Continuation Course in Game Production 3  
       
               
               
Game Design II 3  
       
               
               
Basics of Game Business 3  
       
               
               
Projektiopinnot 2 - 2D peli mobiililaitteelle 6  
       
               
               
SYVENTÄVÄ PELITUOTANTO- JA SUUNNITTELUOSAAMINEN
                                                 
Continuation Course in Game Business 3  
         
                 
           
Introduction to Management Accounting 3  
         
                 
           
Legal issues in IPR 3  
         
                 
           
Analyyttinen pelisuunnittelu 3  
         
                 
           
Projektiopinnot 3 - 3D-peli 6  
         
                 
           
Game Production and Leadership KTWT183 3  
         
                 
           
PELIOHJELMOINTI
                                                 
GAME PROGRAMMING COMPETENCE
                                                 
Programming C++ 3  
       
               
               
Physics 1 3  
       
               
               
Continuation Course in Programming C++ 3  
       
               
               
Mathematics for Game Programmers 3  
       
               
               
Data Structures and Algorithms 3  
       
               
               
Projektiopinnot 2 - 2D peli mobiililaitteelle 6  
       
               
               
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN
                                                 
Programming Mobile Games 3  
         
                 
           
Game Programming II 3  
         
                 
           
Artificial Intelligence in Games 3  
         
                 
           
Tietokantaohjelmointi 3  
         
                 
           
Verkkopelien ohjelmointi 3  
         
                 
           
Projektiopinnot 3 - 3D-peli 6  
         
                 
           
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES
                                                 
GAME DEVELOPMENT STUDIES
                                                 
Game Development Studies 30                                                  
SPECIALISED INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT COMPETENCE
                                                 
Specialised Game Development Studies 30                                                  
012600006363000000031.531.531.531.5000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Art Foundation Skills 5
     
           
                       
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I 10
       
             
                   
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II 10  
         
                 
           
KVM ja XenServer virtualisointi 4                                                  
Life Drawing 5  
         
                 
           
Organisaation tietoturvallisuus 3                                                  
Peliäänet ja äänenkäsittely 3                                                  
VMware ympäristön hallinta 3                                                  
Build up Your English 3
     
           
                       
Bygg upp din svenska 3  
         
                 
           
Digitaalinen kuvankäsittely 3                                                  
Tietojenkäsittelyn perusteet 2                                                  
Teknologiapaja 4
     
           
                       
221800121001800066550099000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu Tietojenkäsittelyn (tradenomi) ja Tieto- ja viestintätekniikan (insinööri) koulutusaloista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen. Tieto- ja viestintätekniikan ja Tietojenkäsittelyn opetuksellisissa sisällöissä on yhteneväisyyksiä, jotka tullaan toteuttamaan koulutusohjelmien välisinä yhteisinä opintoina.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen, näyttöjen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella datacenter -ratkaisujen tai pelialan suuntautumisvaihtoehtoihin.


Peliala
Pelialan syventäviksi opintokokonaisuuksiksi opiskelija voi valita seuraavia kokonaisuuksia: pelituotanto ja -suunnittelu, peligrafiikka tai peliohjelmointi. Peliohjelmoinnin opintojen kautta opiskelija saa valmiudet myös perinteiseen ohjelmointityöhön. Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijana, peliohjelmoijana, pelisuunnittelijana, tuottajana, peligraafikkona tai kouluttajana.
Peliohjelmoinnin opintojen kautta opiskelija saa valmiudet myös perinteiseen ohjelmointityöhön.