IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS DC 2019
Päivätoteutus ...

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS DC 2019

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
                                                 
Tietoverkkojen perusteet 3
     
           
                       
Tietokantojen perusteet 3
       
             
                   
Organisaation tietoturva 3
     
           
                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                       
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                       
Algebra 3
     
           
                       
18000153000007.57.51.51.50000000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN I
                                                 
Liikeviestintä 3
     
           
                       
Viestintä ja esiintymistaito 3
       
             
                   
Kouluttajakoulutus 3    
         
                   
       
Ajankohtaisseminaari ja asiakirjoittaminen 5    
         
                   
       
Tutkimustoiminta 2    
         
                   
       
60100330010001.51.51.51.50000550000
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
                                                 
Intercultural Communication 3
     
           
                       
Business English 3                                                  
Technical English I 2                                                  
Technical English II 3                                                  
IT-svenska 3  
         
                 
           
330030030001.51.500001.51.5000000
TIETOJÄRJESTELMÄT
                                                 
Teknologiapaja 1 5                                                  
Teknologiapaja 2 5                                                  
Projektiopinnot 5                                                  
0000000000000000000000000
DATACENTER -RATKAISUJEN PERUSOSAAMINEN
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
     
           
                       
Datacenter perusteet 4
       
             
                   
Diskreetti matematiikka 3
       
             
                   
Virtualisoinnin perusteet 3
       
             
                   
Tekninen tietoturva 3                                                  
Games in Cloud 3                                                  
Windows-palvelinympäristö 5  
       
               
               
Verkkojen jatkokurssi 4
       
             
                   
Tietokannat ja tietokantapalvelimen ylläpito 4                                                  
17500314500001.51.5772.52.500000000
DATACENTER -RATKAISUJEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Projektiopinnot 1 5  
       
               
               
Linux 5  
       
               
               
Skripti-ohjelmointi 5  
       
               
               
015000015000000007.57.500000000
VIRTUALISOINTIOSAAMINEN
                                                 
Projektiopinnot 2 5  
         
                 
           
Palvelinvirtualisointi 5  
       
               
               
Työasemavirtualisointi 5  
       
               
               
01500001050000000552.52.5000000
DATACENTER PALVELUT - ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
                                                 
Älykkäät ratkaisut I 5    
         
                   
       
Älykkään järjestelmän suunnittelu 5                                                  
00500000500000000002.52.50000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                 
DATA-ANALYTIIKKA
                                                 
Signaalinkäsittely 3                                                  
Koneoppimisen perusteet 3                                                  
Johdatus data-analytiikkaan 3                                                  
Tekoälyprojekti 6                                                  
DATACENTER POLKUOPINNOT
                                                 
Asiakasprojekti 5  
         
                 
           
Datacenter opinnot I 5  
         
                 
           
Datacenter opinnot II 5  
         
                 
           
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                 
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi 3  
         
                 
           
ICT Sopimus- ja yritysoikeus 3  
         
                 
           
ICT-alan johtaminen 3  
         
                 
           
ICT-alan johdon laskenta 3  
         
                 
           
Yritystoiminnan suunnittelu 3  
         
                 
           
INTERNATIONAL DATACENTER STUDIES
                                                 
International Datacenter studies 15    
         
                   
       
PELIKEHITYS
                                                 
Pelisuunnittelun perusteet 3                                                  
Pelituotannon perusteet 3                                                  
Peliohjelmointi I 4                                                  
Basics of 2D Game Graphics 3                                                  
Introduction to 3D modelling 3                                                  
03015000030150000000015157.57.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
YRITTÄJYYSOPINNOT 2
                                                 
Nuori Yrittäjyys Start Up 10    
         
                   
       
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5      
           
                       
INTERNATIONAL DATACENTER STUDIES 2
                                                 
International Datacenter studies 2 15                                                  
Bygg upp din svenska 3                                                  
Build up Your English 3                                                  
Teknologiapaja 4                                                  
Tietojenkäsittelyn perusteet 2                                                  
Datacenter yritysprojekti I 5                                                  
Datacenter yritysprojekti II 5                                                  
Datacenter yritysprojekti III 5                                                  
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I 10                                                  
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II 10                                                  
Organisaation tietoturvallisuus 3                                                  
Peliäänet ja äänenkäsittely 3                                                  
Digitaalinen kuvankäsittely 3                                                  
Ohjelmistoliiketoiminta 5                                                  
Hyötypelien perusteet 5                                                  
Hyötypelien tekniikat ja sovellukset 3                                                  
00105000010050000000055002.52.5
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojärjestelmät osaamisalue

Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu Tietojenkäsittelyn (tradenomi) ja Tieto- ja viestintätekniikan (insinööri) koulutusaloista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen. Tieto- ja viestintätekniikan ja Tietojenkäsittelyn opetuksellisissa sisällöissä on yhteneväisyyksiä, jotka tullaan toteuttamaan koulutusohjelmien välisinä yhteisinä opintoina.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen,näyttöjen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella datacenter -ratkaisujen tai pelialan suuntautumisvaihtoehtoihin.

Datacenter –ratkaisut
Datacenter -ratkaisujen syventävissä opinnoissa opinnot painottuvat laitteistojen ja käyttöjärjestelmien asennukseen ja hallintaan, tietoverkkojen ja palvelinten toimintaan sekä ylläpitoon, virtualisointiteknologioihin ja pilvipalveluihin. Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi järjestelmäasiantuntijana, käyttöpäällikkönä tai kouluttajana.