IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > BIO- JA KIERTOTALOUDEN MUUNTOKOULUTUS
Monimuotototeutus ...

Bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot