IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > BIO- JA KIERTOTALOUDEN MUUNTOKOULUTUS > BIO- JA KIERTOTALOUDEN MUUNTOKOULUTUS

BIO- JA KIERTOTALOUDEN MUUNTOKOULUTUS

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
YLEISOPINNOT
                           
Algebra 3                            
Geometria 3                            
Johdatus differentiaalilaskentaan 3                            
Todennäköisyys ja tilastot 3                            
Fysiikka 1 5                            
Fysiikka 2 4                            
Fysiikan laboraatiot 3                            
Teollisuuskemia 3                            
00000000000000
VIESTINTÄOPINNOT
                           
Tekniikan viestintä 3                            
Engineering English 3                            
Svenska för maskin- och produktionsingenjörer 3                            
00000000000000
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                           
Yrityksen oikeusasiat 3                            
Johtaminen ja työn psykologia 3                            
Markkinointi ja asiakassuhteet 3                            
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3                            
Intercultural Communication 3                            
00000000000000
SUUNNITTELUTEKNIIKKA
                           
Tekninen piirustus 3                            
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3                            
3D-mallinnus 6                            
00000000000000
TUOTANTOTEKNIIKKA
                           
Valmistustekniikka 4                            
NC-tekniikan perusteet 3                            
Tietokoneavusteisen NC -ohjelmoinnin perusteet 3                            
Projektitoiminnan perusteet 3                            
Projektitoiminta, osa 2 3                            
Laatutekniikka 3                            
Kunnossapidon perusteet 3                            
Käyttövarmuustekniikka 3                            
Tuotannonsuunnittelu 4                            
Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3                            
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3                            
00000000000000
KONETEKNIIKKA
                           
Rakennemateriaalit 4                            
Mekaniikka ja mekanismit 3                            
Lujuusoppi 3                            
Koneenelimet 3                            
Projektityöt / laboraatiot, Työvälinetekniikka, Älykkäät ratkaisut 3                            
00000000000000
SÄHKÖTEKNIIKKA
                           
Elektroniikka 3                            
Vahvavirtatekniikka 3                            
Tietojärjestelmät 3                            
00000000000000
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
                           
Pneumatiikka 3                            
Robotiikka 3                            
Anturitekniikka 3                            
Ohjausjärjestelmät 3                            
Joustavat valmistusjärjestelmät 3                            
Projektityöt / laboraatiot, Automaatiotekniikka 3                            
Projektityöt / laboraatiot, Joustavat valmistusjärjestelmät 3                            
Kappaleenkäsittelylaitteet 3                            
LabView 3                            
00000000000000
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITO
()
                           
Prosessilaitetekniikka 5
 
     
           
Prosessiautomaatio 5
   
       
       
Energiatekniikka 5
   
       
       
Teollisuusputkistot 5  
   
         
   
Teollisuuden kunnossapidon projektityöt 5  
     
           
TEOLLISUUDEN KUNNONVALVONTA
()
                           
Kunnossapito ja käyttövarmuus 5
 
     
           
Tuotantojärjestelmien kunnossapito 5
   
       
       
Teollisuuden kunnonvalvonta 5  
   
         
   
Laatu 5
   
       
       
Teollisuuden kunnonvalvonnan projektityöt 5  
     
           
3020102010105510105555
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Tietojenkäsittelyn perusteet 2                            
Suunnittelutekniikka (PDM) 6                            
Työlainsäädäntö ja työturvallisuus 3                            
Laatutekniikan jatkokurssi 3                            
Kunnossapidon värähtelymittaukset 3                            
Bygg upp din svenska 3                            
Build up Your English 3                            
Ultra fine -alueen jauhatus- ja luokitustekniikka 3                            
Robottien ohjelmointi 3                            
Solid Works-ohjelmiston edistynyt käyttö 3                            
Louhinta- ja räjäytystekniikka 3                            
Kaivosmallintaminen 3                            
Logiikkaohjelmointi 3                            
Asiakassuuntainen markkinointi 5                            
Johdon laskenta 5                            
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                            
Prosessiautomaation perusteet 3                            
Rikastamon prosessiautomaatio 3                            
Rikastamon prosessien säätö 4                            
Orgaaninen kemia 3                            
Pintakemian perusteet 4                            
Hydrometallurgia 3                            
00000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 15                            
00000000000000
HARJOITTELU
                           
Harjoittelu 30                            
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.