IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS > YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS, YAMK 2017

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus, YAMK 2017

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
                           
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Hallittu johtajuus 5
 
     
           
Osaamisen johtaminen 5
 
     
           
Strateginen johtaminen 5
 
       
           
TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOSAAMINEN
                           
Kehittämistyön metodologia 5
   
         
       
Innovaatiot ja ennakointi 5
   
         
       
Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 5  
   
         
   
2551510505100102.52.500
SYVENTÄVÄT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Talouden johtaminen 5
 
     
           
Yrityksen rahoitus 5
   
       
       
Esimiesviestintä 5
 
     
           
Strateginen markkinointi 5
   
       
       
Esimiehen juridiikka 5  
   
         
   
PK-yrityksen kansainvälistyminen 5  
     
           
 
201010105555552.52.550
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Aluekehittäminen ja yrittäjyys 5  
   
         
     
Kehittävä työote 5  
   
       
Studying in International Environment 5  
     
           
Kansainvälinen viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 5  
     
           
From Place Marketing to Place Branding 5                            
Aluevaikuttava tapahtuma 5                            
eMentorointi 5                            
020007.512.500006.31.36.36.3
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.