IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > Z_2020S_2021K_YAMK_MASTER_VAPAASTI_VALITTAVAT

Z_2020S_2021K_YAMK_Master_Vapaasti_valittavat

YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT Syksyllä 2020 ja/tai keväällä 2021
YA00BU45 Ennakointi ja innovaatiotoiminta 5 op
YA00BU23 Johtamisviestintä 5 op
YA00BR17 Palvelumuotoilu 5 op
YA00BR18 Data-analytiikka ja tekoäly 5 op
YA00BR07 Liiketoimintatiedon hallinta ja päätöksenteko 5 op
YA00BR08 Asiakaskokemuksen johtaminen 5 op
YA00BR11 Muutosjohtaminen 5 op
YA00BR21 Osaamisen johtaminen 5 op
YA00BR10 E-business 5 op
YA00BR57 Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen 5 op
YA00BR61 Studying and Working in International Environment 5 op
YA00BR62 Kehittävä työote 5 op
YA00BS43 Strateginen markkinointi 5 op
YA00BT38 Esimiesviestintä 5 op
YA00BR12 Henkilöstöjohtamisen juridiikka 5 op
YA00BU15 Vaikuttavuuden arviointi 5 op
YA00BU12 Hankeosaaminen ja -johtaminen 5 op
SOTE OMAT
YA00BR61 Studying and Working in International Environment 5 op
YA00BU29 Hyvinvointiteknologia 5 op
YA00BU15 Vaikuttavuuden arviointi 5 op
TIETOJÄRJESTELMÄT OMAT
YA00BR61 Studying and Working in International Environment 5 op
YA00BR47 Uudet teknologiat II 5 op
YA00BR46 Uudet teknologiat I 5 op
LIIKUNTA OMAT
YA00BR49 Place Marketing 5 op
YA00BU29 Hyvinvointiteknologia 5 op
YA00BR48 Aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen 5 op
MATKAILU OMAT
YA00BR49 Place Marketing 5 op
YA00BR48 Aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen 5 op
KESÄLLÄ 2020
SJ00BG59 Hankeosaaminen ja -johtaminen 5 op
YA00BS43 Strateginen markkinointi 5 op
YA00BU23 Johtamisviestintä 5 op
YA00BR11 Muutosjohtaminen 5 op