IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > 2022S-2023K SOTEN VAPAASTI VALITTAVAT.

2022S-2023K SoTen vapaasti valittavat.

SHWA247 Kehitysvammaisuus - haaste vai rikkaus hoitotyössä 5 op
SH00BZ85 Creen care sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SHWA022 Haavanhoito 3 op
SH00CE78 Imetysohjaajakurssi 3 op
SO00CB61 Palliatiivisen potilaan ja perheen moniammatillinen ohjaus ja kuntoutus sosiaalialan palvelujen järjestämisessä 5 op
SH00CB96 Palliatiivinen hoito ja saattohoito (OAMK) 5 op
SH00CE79 Seksuaaliterveyden perusteet (sairaanhoitajille) 3 op
SH00CE80 Dialogisuus sote-palveluissa 2 op