IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > 2023S-2024K LIIKETALOUDEN VAPAASTI VALITTAVAT / FREE-CHOICE STUDIES, BUSINESS

2023S-2024K Liiketalouden vapaasti valittavat / Free-choice studies, Business

LT00BZ82 Tilinpäätöksen tulkinta ja tunnuslukuanalyysi 3 op
KLVY030 Hyvä kirjanpitotapa 3 op
KLVY079 Julkistalous 3 op
KLWY100 K-Kauppiasliiton koulutus 1: Toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
KLVY061 Konsernitilinpäätös 3 op
KLWY101 K-Kauppiasliiton koulutus 2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
KLWY102 K-Kauppiasliiton koulutus 3: Tunnusluvut ja johtaminen 5 op