IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > 2023 KESÄN VAPAASTI VALITTAVAT (KOULUTUKSITTAIN)

2023 Kesän vapaasti valittavat (koulutuksittain)

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan koulutus kesän 2023 vapaasti valittavat
VV00CF33 Rahapeliongelman kohtaaminen 5 op
Sosionomin kesän 2023 vapaasti valittavat
SO00CA30 Yhteiskuntatieteellinen osaaminen ja muutostyö 5 op
Konetekniikan koulutus kesän 2023 vapaasti valittavat
TK00CG94 Työelämään tutustuminen 5 op
Tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka kesän 2023 vapaasti valittavat
KTWT124 Datacenter yritysprojekti I 5 op
KTWT125 Datacenter yritysprojekti II 5 op
KTWT126 Datacenter yritysprojekti III 5 op
TT00CG30 Pelialan kesäopinnot 1 5 op
TT00CG31 Pelialan kesäopinnot 2 5 op
TT00CG32 Pelialan kesäopinnot 3 5 op
TT00CG33 Pelialan kesäopinnot 4 10 op
TK00CG94 Työelämään tutustuminen 5 op
TT00BW54 ICT-kesäprojekti I 5 op
TT00BW56 ICT-kesäprojekti II 5 op
TT00BW57 ICT-kesäprojekti III 5 op