IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > TARJONTAKORIT > Z_MASTER YAMK VAPAASTI VALITTAVAT 2022

Z_MASTER YAMK Vapaasti valittavat 2022

YA00BU45 Ennakointi ja innovaatiotoiminta 5 op
YA00BR08 Asiakaskokemuksen johtaminen 5 op
YA00BR12 Henkilöstöjohtamisen juridiikka 5 op
YA00BR10 E-business 5 op
YA00BR09 Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen 5 op
YA00BR18 Data-analytiikka ja tekoäly 5 op
YA00BR17 Palvelumuotoilu 5 op
YA00BR21 Osaamisen johtaminen 5 op
YA00BR61 Studying and Working in International Environment 5 op
YA00BS43 Strateginen markkinointi 5 op
YA00BU13 Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva 5 op
YA00BU23 Johtamisviestintä 5 op
YA00BU12 Hankeosaaminen ja -johtaminen 5 op
YA00BU27 Investointilaskelmat ja päätöksenteko 5 op
YA00BU26 Asiakaslähtöinen matkailupalvelujen kehittäminen 5 op
YA00BR49 Place Marketing 5 op
YA00BR50 Aluevaikuttava tapahtuma 5 op
YA00BU29 Hyvinvointiteknologia 5 op
YA00BU69 Liikuntajohtaminen 5 op
YA00BR46 Uudet teknologiat I 5 op
YA00BR47 Uudet teknologiat II 5 op
YA00BU10 Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 5 op
YA00BU15 Vaikuttavuuden arviointi 5 op