IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS 90 OP (SKY21S)

KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS 90 OP (SKY21S)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
KLIININEN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
 
     
           
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5  
   
         
   
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoitotyössä 5  
   
         
   
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoitotyö 5  
   
         
   
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5
   
       
       
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5  
   
         
   
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5
   
       
       
15205102002.52.555101000
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
5050002.52.5000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                           
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
   
       
       
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5
   
       
       
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 5
 
     
           
150510002.52.5550000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Studying and Working in International Environment 5
 
     
           
Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 5  
   
         
   
Osaamisen johtaminen 5
   
       
       
Vaikuttavuuden arviointi 5
   
       
       
Data-analytiikka ja tekoäly 5  
   
         
   
Hankeosaaminen ja -johtaminen 5  
   
         
   
Hyvinvointiteknologia 5
   
       
       
Itsensä johtaminen 5
 
     
           
RAI-vertailutiedolla kehittäminen ja johtaminen 5  
   
         
   
SOTE -palvelujärjestelmä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5  
   
         
   
25251015250557.57.512.512.500
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.