IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TIEDOLLA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISESSÄ > TIEDOLLA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISESSÄ 90 OP (SYT22S)

TIEDOLLA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISESSÄ 90 OP (SYT22S)

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
ASIANTUNTIJUUSOSAAMINEN
                           
Tiedolla johtaminen 5
 
     
           
SOTE -palvelujärjestelmä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5
 
     
           
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
Vaikuttavuuden arviointi 5
   
       
       
Palvelumuotoilu 5  
   
         
   
205155507.57.52.52.52.52.500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                           
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
   
       
       
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5
   
       
       
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 5
 
     
           
150510002.52.5550000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kehitys 5                            
RAI-vertailutiedolla kehittäminen ja johtaminen 5  
   
         
   
Data-analytiikka ja tekoäly 5  
   
         
   
Studying and Working in International Environment 5
   
       
       
Hankeosaaminen ja -johtaminen 5
   
       
       
Hyvinvointiteknologia 5
   
       
       
Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 5  
   
         
   
Osaamisen johtaminen 5  
     
           
Talouden johtaminen 5  
   
         
   
Henkilöstöjohtaminen 5  
   
         
   
Ennakointi ja innovaatiotoiminta 5
   
       
       
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
   
       
       
Henkilöstöjohtamisen juridiikka 5  
   
         
   
E-business 5  
     
           
Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen 5  
   
         
   
Strateginen markkinointi 5
   
       
       
Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva 5  
   
         
   
Johtamisviestintä 5  
   
         
   
Investointilaskelmat ja päätöksenteko 5  
     
           
Asiakaslähtöinen matkailupalvelujen kehittäminen 5  
   
         
   
Aluevaikuttava tapahtuma 5
   
       
       
Uudet teknologiat I 5
   
       
       
4065040501500202025257.57.5
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.