Siirry suoraan sisältöön

Opetussuunnitelma


Voit opiskella Kajaanin ammattikorkeakoulussa AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtavissa suomenkielisissä sekä englanninkielisissä (kansainvälisissä) koulutusohjelmissamme. Lisäksi voit syventää osaamistasi avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä erikoistumis- tai lisä- ja täydennyskoulutuksissa.

Tutustu tukintoihin ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin https://kamk.fi/opiskele-tutkintoon/hae-kamkiin/

Opetussuunnitelma on opiskelun suunnittelun väline ja opetuksen toteuttamisen perusta

Tutkintoihin johtavien koulutusten opetussuunnitelmat ovat osaamisperusteisia ja työelämälähtöisiä. Tutkintokoulutusten sisällöt muodostuvat:

  • perusopinnoista
  • ammattiopinnoista
  • syventävistä ammattiopinoista
  • harjoittelusta
  • opinnäytetyöstä
  • vapaasti valittavista opinnoista

Opetussuunnitelman rakenne ja eri opintojaksojen eteneminen suunnitellaan opiskelijan ammatillista kasvua tukevaksi jatkumoksi. Opetussuunnitelma toimii opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) perustana, joka suunnitellaan yhdessä opettajatuutorin kanssa.

Opetussuunnitelmissa kuvattujen opintojen osaamistavoitteet perustuvat koulutusalakohtaisiin ammatillisiin kompetensseihin sekä kaikille AMK- ja YAMK-koulutuksille määriteltyihin yhteisiin kompetensseihin. Kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

KAMKissa kaikkien koulutusten opetuksen ja ohjauksen toteuttamisen yleisiä ja yhteisiä perusteita kuvataan opetussuunnitelman yhteisissä perusteissa Yhteiset perusteet luovat yhteiset periaatteet opetuksen ja ohjauksen toteuttamiselle koulutuksissa.