IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS > KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS 90 OP ( SKY20S)

KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS 90 OP ( SKY20S)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
KLIININEN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
 
     
           
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5  
   
         
   
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoitotyössä 5  
   
         
   
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoitotyö 5
   
       
       
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5
 
     
           
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5
   
       
       
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5
 
     
           
251015101007.57.5555500
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
5050002.52.5000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                           
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
   
       
       
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5
   
       
       
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 5
 
     
           
150510002.52.5550000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Studying and Working in International Environment 5
 
     
           
Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 5  
   
         
   
Osaamisen johtaminen 5
   
       
       
Vaikuttavuuden arviointi 5
   
       
       
Data-analytiikka ja tekoäly 5  
   
         
   
Hankeosaaminen ja -johtaminen 5  
   
         
   
Hyvinvointiteknologia 5
   
       
       
Itsensä johtaminen 5
 
     
           
25151015150557.57.57.57.500
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.