IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS (YAMK 2016)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YAMK 2016)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
                           
ESIMIESTAITOJEN JA OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                           
Oppiminen ja osaaminen kehitystyökaluna 1
 
     
           
Itsetuntemus, motivointi ja tiimityöskentely 3
 
     
           
ORGANISAATION OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                           
Organisaation kehittäminen 3
 
   
       
Strateginen uudistuminen 3
 
     
           
Tietämyksen hallinta ja kehittäminen 2                            
OSAAMISEN VAIKUTUS KILPAILUKYKYYN
                           
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta, käyttöönotto ja hyödyntäminen 3  
   
         
   
Markkinointijohtaminen 3  
   
         
   
Toimintaympäristön kehittyminen 2
   
       
       
TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN
                           
Osaamisen johtaminen teknologiaprojekteissa 3                            
Riskien hallinta 1
Oman alan huipputeknologian tunnistaminen 1  
   
         
   
Innovaatiot ja tuotekehitys 2  
     
           
Kansainvälisyys 1
 
 
   
   
13108.84.37.32.84.44.42.12.13.63.61.41.4
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                           
Uusien teknologioiden hyödyntäminen 2
110.50.50.50.50.30.30.30.30.30.30.30.3
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäyte 30
 
 
   
   
1515015015007.57.5007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.