IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS (YAMK 2019)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YAMK 2019)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT 20 op
                           
Oman osaamisen kehittäminen 2
 
     
             
Toimintaympäristön kehittyminen 2
   
       
       
Innovaatio-osaamisen ja teknologiaprojektien johtaminen 5  
   
         
   
Strateginen johtaminen 5
 
       
           
Laatujohtaminen (Six Sigma & Lean-ajattelu) 3
 
     
       
Kansainvälisyys 3  
     
           
128845326222.52.51.51.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Johdon laskentatoimi 5                            
Toiminnanohjausjärjestelmät 5                            
Tietämyksen hallinta ja kehittäminen 2                            
Riskien hallinta 1                            
Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallinnus 5                            
Esimiehen juridiikka 5                            
00000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäyte 30
 
 
   
   
1515015015007.57.5007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.