IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS > TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS (TTY21S)

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS (TTY21S)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Strateginen johtaminen teknologia-alalla 5  
   
         
   
Innovaatio-osaamisen ja teknologiaprojektien johtaminen 5  
   
       
Henkilöstöjohtaminen teknologia-alalla 5
 
     
           
Laatu- ja prosessijohtaminen 5
   
       
       
1010557.52.52.52.52.52.53.83.81.31.3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Talouden johtaminen 5  
   
         
   
Investointilaskelmat ja päätöksenteko 5  
     
           
Data-analytiikka ja tekoäly 5  
   
         
   
Hankeosaaminen ja -johtaminen 5  
   
         
   
Itsensä johtaminen 5
 
     
           
Uudet teknologiat I 5
   
       
       
Market and Supply Analysis 5                            
Studying and Working in International Environment 5  
   
         
   
International Business in Emerging Markets 5                            
Emerging Technologies and Business 5  
   
         
   
Centrian opintojaksot
()
                           
Teollisuus 4.0 5                            
Liiketoiminnan kasvustrategiat 5                            
Luova liiketoiminnan uudistaminen 5                            
Advanced Enterprise Resource Planning 5                            
Change Management 5                            
1030552552.52.52.52.512.512.52.52.5
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäyte 30
 
 
   
   
1515015015007.57.5007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.