IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS, YAMK 2018

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus, YAMK 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
                           
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Hallittu johtajuus 5
 
     
           
Osaamisen johtaminen 5
 
     
           
Strateginen johtaminen 5
 
       
           
TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOSAAMINEN
                           
Innovaatio-osaamisen ja teknologiaprojektien johtaminen 5  
   
         
   
Uudet teknologiat I 5
 
     
           
205200507.512.5002.52.500
SYVENTÄVÄT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 25 op)
                           
Esimiesviestintä 5
 
     
           
Strateginen markkinointi 5
   
       
       
Esimiehen juridiikka 5  
   
         
   
Innovaatiot ja ennakointi 5
   
         
       
Laatujohtaminen (Six Sigma & Lean-ajattelu) 5
   
       
       
Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallinnus 5                            
PK-yrityksen kansainvälistyminen 5  
     
           
 
Kehittämistyön metodologia 5
   
         
       
Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 5  
   
         
   
25155201052.52.55155550
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Aluekehittäminen ja yrittäjyys 5  
   
         
     
Kehittävä työote 5
 
   
Studying in International Environment 5
 
   
       
Talouden johtaminen 5
 
     
           
Yrityksen rahoitus 5
 
     
           
Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
   
         
   
Uudet teknologiat II 5  
   
         
   
eMentorointi 5                            
16.718.312.54.216.71.76.36.32.12.110.85.80.80.8
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojenkäsittelyn YAMK opinnot muodostuvat KAMK:n yrittäjyyden ja liiketalouden koulutuksen YAMK opinnoista ja KAMK:n/Centrian teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen YAMK opinnoista. Uudet teknologiat I ja II opinnot ovat puhtaasti tietojenkäsittelyn YAMK opintoja.