IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS (TLY23S)

TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS (TLY23S)

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Itsensä johtaminen 5
 
     
           
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
Henkilöstöjohtaminen 5
 
     
           
Uudet teknologiat I 5
   
       
       
200155007.57.52.52.50000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                           
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
   
       
       
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5
   
       
       
1000100000550000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Talouden johtaminen 5  
   
         
   
Ennakointi ja innovaatiotoiminta 5
   
       
       
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
   
       
       
Henkilöstöjohtamisen juridiikka 5  
   
         
   
E-business 5  
     
           
Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen 5  
   
         
   
Data-analytiikka ja tekoäly 5  
   
         
   
Palvelumuotoilu 5  
   
         
   
Osaamisen johtaminen 5
   
       
       
Studying and Working in International Environment 5  
   
         
   
Strateginen markkinointi 5
   
       
       
Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva 5  
   
         
   
Johtamisviestintä 5
 
     
           
Hankeosaaminen ja -johtaminen 5  
   
         
   
Investointilaskelmat ja päätöksenteko 5  
     
           
Asiakaslähtöinen matkailupalvelujen kehittäminen 5  
   
         
   
Aluevaikuttava tapahtuma 5
   
       
       
Hyvinvointiteknologia 5
   
       
       
Liikuntajohtaminen 5  
     
           
Emerging Technologies and Business 5                            
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta 5  
     
           
Tiedolla johtaminen 5  
   
         
   
357053050202.52.5151525251010
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus on työelämän kehittämistutkinto, jonka voit suorittaa työn ohessa. Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja johtamisesta ja kehittämisestä. Opinnoissa korostuvat johtamis- ja kehittämisosaaminen sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Voit valita opintoja henkilöstö- ja talousjohtamisesta, markkinoinnista, innovaatiotoiminnasta sekä tietojenkäsittelyn teknologioista ja liiketoiminnasta. Kaikissa opintojaksoissa lähtökohtana on strategisen tason ajattelu ja kehittäminen.