IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS

Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Restonomi (ylempi AMK): 90 op
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Opetussuunnitelmat