IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS > MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS

MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                           
VASTUULLINEN JOHTAJUUS
                           
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
Osaamisen johtaminen 5
   
       
       
Hallittu johtajuus 5
 
     
           
TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISEN MENETELMÄT
                           
Kehittämistyön metodologia 5
   
       
       
Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 5  
   
         
   
Innovaatiot ja ennakointi 5
   
       
       
255101550557.57.52.52.500
SYVENTÄVÄT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Aktiviteettimatkailun kehittäminen 5  
   
         
   
Aluekehittäminen ja yrittäjyys 5  
   
         
   
Aluevaikuttava tapahtuma 5
 
     
   
From Place Marketing to Place Branding 5
 
     
           
Studying in International Environment 5  
   
         
   
Strateginen markkinointi 5
   
       
       
Esimiesviestintä 5
   
       
       
PK-yrityksen kansainvälistyminen 5  
   
         
   
Verkostoituva matkailualue 5                            
Matkailualan lainsäädäntö 5                            
Palvelumuotoilu 5                            
17.522.5512.522.502.52.56.36.311.311.300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Esimiehen juridiikka 5  
   
         
   
Työyhteisön ohjausosaamisen kehittäminen 5
   
       
       
Hyvinvointiteknologia 5                            
Kansainvälinen viestintä ja vuorovaikutus 5  
     
           
Kehittävä työote 5  
   
       
Talouden johtaminen 5
 
     
           
Yrityksen rahoitus 5
   
       
       
eMentorointi 5                            
Communicating with Expertise 5                            
15155107.57.52.52.5553.83.83.83.8
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
     
62406121200066666
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.