IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS > MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 2019 YAMK

MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 2019 YAMK

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Hallittu johtajuus ja esimiestyö 5
 
     
           
Osaamisen johtaminen 5
   
       
       
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
15010500552.52.50000
KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
 
     
           
Ennakointi ja strategiatyö 5
   
       
       
Innovaatiotoiminta 5
   
       
       
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5
   
       
       
Palvelumuotoilu 5  
   
         
   
Data-analytiikka ja tekoäly 5  
   
         
   
20105151002.52.57.57.55500
MATKAILUALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
                           
Liiketoimintatiedon hallinta ja päätöksenteko 5
   
       
       
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
   
       
       
Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen 5  
   
         
   
Aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen 5  
   
         
   
Place Marketing 5  
   
         
   
Aluevaikuttava tapahtuma 5
   
       
       
1515015150007.57.57.57.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen 5  
   
         
   
Cultural and Diversity Management 5
   
       
       
Diversity Management 5
   
       
       
Lean Start-Up and Innovations 5
   
       
       
Studying and Working in International Environment 5  
   
         
   
Kehittävä työote 5  
   
         
   
Strateginen markkinointi 5
   
       
       
Esimiesviestintä 5
 
     
           
25155201502.52.510107.57.500
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.