IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS > MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (AYM21S)

MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (AYM21S)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Itsensä johtaminen 5
 
     
           
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
Henkilöstöjohtaminen 5
 
     
           
Talouden johtaminen 5  
   
         
   
155150507.57.5002.52.500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                           
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
   
       
       
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5
   
       
       
1000100000550000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Ennakointi ja innovaatiotoiminta 5
   
       
       
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
   
       
       
Henkilöstöjohtamisen juridiikka 5  
   
         
   
E-business 5  
     
           
Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen 5  
   
         
   
Data-analytiikka ja tekoäly 5  
   
         
   
Palvelumuotoilu 5  
   
         
   
Osaamisen johtaminen 5
   
       
       
Studying and Working in International Environment 5  
   
         
   
Strateginen markkinointi 5
   
       
       
Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva 5  
   
         
   
Johtamisviestintä 5
 
     
           
Hankeosaaminen ja -johtaminen 5  
   
         
   
Asiakaslähtöinen matkailupalvelujen kehittäminen 5  
   
         
   
Aluevaikuttava tapahtuma 5
   
       
       
Hyvinvointiteknologia 5
   
       
       
35455304052.52.5151520202.52.5
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.