IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2022)

RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2022)

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Tekniikan viestintä 3
     
             
                           
Engineering English 3
       
               
                       
Svenska för byggingenjörer 3    
         
                     
           
6030330030001.51.51.51.500001.51.5000000
MATEMATIIKKA
                                                       
Matematiikka 1 4
     
             
                           
Matematiikka 2 4
       
               
                       
Matematiikka 3 4  
       
                 
                   
8400444000002222220000000000
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 5
     
           
                       
Fysiikka 2 4  
       
                 
                   
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
57002.52.57000001.31.31.31.33.53.50000000000
KEMIA
                                                       
Kemian perusteet 3
     
           
                         
3000210000001110000000000000
ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ
                                                       
Intercultural Communication 3    
         
                     
           
003000003000000000001.51.5000000
TALONRAKENNUS
                                                       
Rakennusmateriaalit 3
     
             
                           
Rakennusfysiikka 5  
         
                   
               
Talonrakennuksen perusteet 4
     
               
                           
Piirustusmerkinnät 2
     
               
                           
Rakennuspiirustus 4
       
               
                       
3D-mallintaminen 3  
       
                 
                   
Talotekniikka 3  
         
                   
               
131100943800001.57.5221.51.54400000000
RAKENTAMISTALOUS
                                                       
Rakennuttaminen 4    
           
                       
       
Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka 4  
       
                 
                   
Rakentamistalouden projektityö 5
     
               
                           
Liiketoimintaosaaminen 3
     
             
                             
8440804004003500220000220000
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Rakennuskoneet ja -laitteet 3
     
             
                           
Rakennustyömaan valvojan ja vastaavan mestarin tehtävät 4    
         
                     
           
Mittaustekniikka 4
     
             
                           
Johtaminen ja vuorovaikutustaidot 3      
             
                           
 
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3
       
               
                       
10043730040033.53.51.51.5000022000030
RAKENNETEKNIIKKA
                                                       
Statiikka 1 3
       
               
                         
Statiikka 2 2  
       
                 
                     
Lujuusoppi 1 3
       
                 
                       
Lujuusoppi 2 2  
       
                   
                   
Teräs- ja puurakenteet 6  
       
                 
                   
Betonirakenteet 5    
           
                       
       
Betonilaboraatiot 3    
         
                     
           
Pohjarakentaminen 3    
           
                       
       
610110061003800003355001.51.5440000
KORJAUSRAKENTAMINEN
                                                       
Kiinteistönpidon perusteet 2
     
             
                           
Kosteus- ja mikrobivauriot 3
       
                 
                       
Korjausrakentamisen perusteet 3    
         
                     
           
Kuntoarviot ja -tutkimukset 3  
         
                   
               
Kuntoarvioinnin projektityö 5    
         
                     
           
Korjausrakentamisen suunnittelu 3      
           
                         
   
Korjausrakentamisen suunnittelun projektityö 5  
         
                   
               
Ympäristölainsäädäntö 3      
             
                           
5886230880331103004444001.51.51.51.5
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
ISÄNNÖINTI
                                                       
Sopimusoikeus ja As. Oy-lainsäädäntö 3    
         
                     
           
Asunto-oy:n laskentatoimi 3    
         
                     
           
Kiinteistöyhteisön talous ja hallinto 3    
         
                     
           
Poikkialainen työelämäprojekti 6    
         
                     
           
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet 3    
         
                     
           
Rakennustyömaan hankinnat ja logistiikka 3    
         
                     
           
Työmaatekniikka 3    
         
                     
           
Tietokoneavusteinen projektinhallinta 3    
         
                     
           
Työturvallisuus rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa 3                                                        
PUURAKENTAMINEN
                                                       
Puu raaka-aineena 3    
         
                     
           
Puurakentamista säätelevät määräykset 3    
         
                     
           
Puurakentamisen työmaatekniikka 3    
         
                     
           
Poikkialainen työelämäprojekti 6    
         
                     
           
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                       
Nuori Yrittäjyys Start Up 10    
         
                     
           
Myyntiosaaminen ja asiakassuhteet 5    
         
                     
           
005700000570000000000028.528.5000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus 1                                                        
Vapaasti valittava projektityö 6                                                        
Rakennusautomaatio ja kunnossapidon tietojärjestelmät 3      
             
                           
Rakennesuunnittelun projektityö 4                                                        
Rakennuksen tuotemallinnus ArchiCADilla 4      
           
                         
   
Esteetön asuinrakentaminen 3                                                        
Pintakäsittelytekniikan perusteet 3                                                        
Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen 3                                                        
Kiinteistöliiketoiminnan perusteet 2                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                             
Kaivos- ja louhintatekniikka 4                                                        
Pohjarakentamisen jatkokurssi 5                                                        
Kaivosalueen talotekniset alueverkostot 3                                                        
Build up Your English 3                                                        
Bygg upp din svenska 3                                                        
Digitaidot kunnolla vauhtiin 2                                                        
200720000043200000000000221.51.5
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksessa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot ( 2x 15 op)
Opiskelija valitsee alla olevista vaihtoehdoista kaksi kokonaisuutta.

Tuotantotekniikka ( 15 op)
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opiskelija oppii tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.

Isännöinti ( 15 op)
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkityksen kiinteistön ylläpidossa.

Puurakentaminen ( 15 op)
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamiseen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.

Yrittäjyysopinnot ( 15 op)