IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS > TIEDOLLA JOHTAMINEN (TRADENOMI YAMK) LYL21SV

TIEDOLLA JOHTAMINEN (TRADENOMI YAMK) LYL21SV

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Itsensä johtaminen 5
 
     
           
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
Ennakointi ja innovaatiotoiminta 5
   
       
       
Tiedolla johtaminen 5
 
     
           
200155007.57.52.52.50000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                           
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
   
       
       
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5
   
       
       
1000100000550000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Henkilöstöjohtaminen 5
 
     
           
Talouden johtaminen 5  
   
         
   
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
   
       
       
Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen 5  
   
         
   
Data-analytiikka ja tekoäly 5  
   
         
   
Strateginen markkinointi 5
   
       
       
Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva 5  
   
         
   
Johtamisviestintä 5
 
     
           
Hankeosaaminen ja -johtaminen 5  
   
         
   
Investointilaskelmat ja päätöksenteko 5  
     
           
Studying and Working in International Environment 5  
   
         
   
Emerging Technologies and Business 5  
   
         
   
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta 5  
     
           
Osaamisen johtaminen 5
   
       
       
254510153510557.57.517.517.555
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.