IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2018K)

RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2018K)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Tekniikan viestintä 2
     
             
                             
Engineering English 3  
       
                   
                   
Svenska för byggingenjörer 3    
         
                     
             
2330203030002000030030000000
TEKEVÄ AMK
                                                       
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                             
Projektitoiminta 3
       
               
                         
Liiketoimintaosaaminen 3
       
                 
                       
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
               
                           
10000460000002233000000000000
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                             
Geometria 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Todennäköisyys ja tilastot 3  
       
                 
                     
9300633000003330300000000000
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 4
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                         
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                     
9300543000002.52.540300000000000
KEMIA
                                                       
Kemian perusteet 3
       
               
                       
300003000000001.51.5000000000000
ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ
                                                       
Intercultural and Business Skills in Engineering 3    
         
                       
           
0030000030000000000003000000
LAITETEKNIIKKA
                                                       
Automaatiojärjestelmät 3  
       
                 
                     
Talotekniikka 3  
         
                   
                 
0600003300000000303000000000
TALONRAKENNUS
                                                       
Rakennusmateriaalit 3
     
             
                             
Rakennusfysiikka 5  
         
                     
               
Talonrakennuksen perusteet 5
     
               
                           
Rakennuspiirustus 4
       
                 
                       
12500840500003504000500000000
RAKENTAMISTALOUS
                                                       
Rakennuttaminen 4  
         
                     
               
Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka 4  
       
                   
                   
Rakentamistalouden projektityö 6  
         
                     
               
0140000410000000000401000000000
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Rakennuskoneet ja -laitteet 3
     
             
                             
Työturvallisuus rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa 3  
         
                   
               
Rakennustyömaan valvojan ja vastaavan mestarin tehtävät 4    
         
                     
             
Tietokoneavusteinen projektinhallinta 2
       
                 
                       
Mittaustekniikka 4    
         
                     
           
Johtamisoppi ja vuorovaikutustaidot 3    
           
                         
       
53110320383003002001.51.562030000
RAKENNETEKNIIKKA
                                                       
Statiikka 3
       
               
                         
Lujuusoppi 3  
       
                 
                     
Teräs- ja puurakenteet 5  
       
                   
                   
Betonirakenteet 5  
         
                   
               
Betonilaboraatiot 3    
         
                       
           
Pohjarakentaminen 3  
         
                   
                 
31630038830000030355.52.503000000
KORJAUSRAKENTAMINEN
                                                       
Kosteus- ja mikrobivauriot 3  
       
                 
                 
Korjausrakentamisen perusteet 3  
       
                   
                   
Kuntoarviot ja -tutkimukset 3  
         
                   
               
Kuntoarvioinnin projektityö 6    
         
                     
           
Korjausrakentamisen suunnittelu 3    
           
                       
         
Korjausrakentamisen suunnittelun projektityö 6      
           
                         
   
0996004.54.56360000004.531.533303300
KIINTEISTÖN YLLÄPITO
                                                       
Kiinteistönpidon perusteet 2
       
                 
                       
Kiinteistön ylläpidon projektityö 4      
           
                         
   
2004020000400002000000002200
KAIVOSRAKENTAMINEN
                                                       
Kaivos- ja louhintatekniikka 4    
           
                       
         
Ympäristölainsäädäntö 3    
           
                       
       
Pohjarakentamisen jatkokurssi 5    
           
                       
       
Kaivosalueen talotekniset alueverkostot 3    
           
                       
         
0015000000150000000000001140000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                       
ISÄNNÖINTI
                                                       
Sopimusoikeus ja As. Oy-lainsäädäntö 3    
         
                     
           
Asunto-oy:n laskentatoimi 3    
         
                     
           
Kiinteistöyhteisön talous ja hallinto 3  
       
                   
           
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet 3    
         
                     
             
Rakennustyömaan hankinnat ja logistiikka 3    
         
                       
           
Työmaatekniikka 3    
       
   
                 
       
PUURAKENTAMINEN
                                                       
Puu raaka-aineena 3    
         
                     
             
Puurakentamista säätelevät määräykset 3    
         
                       
           
Puurakentamisen työmaatekniikka 3    
         
                       
           
01242000124002000000011014000011
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus 1                                                        
Vapaasti valittava projektityö 6                                                        
Rakennesuunnittelun projektityö 4
       
                 
                       
Rakennuksen tuotemallinnus ArchiCADilla 4      
           
                         
   
Esteetön asuinrakentaminen 3    
           
                         
       
Pintakäsittelytekniikan perusteet 3    
           
                         
       
Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen 3                                                        
Kiinteistöliiketoiminnan perusteet 2                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                             
Bygg upp din svenska 3  
         
                   
               
Build up Your English 3  
       
                 
                     
3D-mallintaminen 3    
         
                     
           
6694243336402004301.51.51.51.5062200
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksessa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot ( 9 op)
Tuotantotekniikka
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opiskelija oppii tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.

Isännöinti
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkityksen kiinteistön ylläpidossa.

Puurakentaminen
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamiseen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.