IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN KOULUTUS > KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2016)
Päivätoteutus ...

KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2016)

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TEKEVÄ AMK
                                                       
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                           
Projektitoiminta 3
       
               
                       
Liiketoimintaosaaminen 3
     
             
                           
Kokous- ja neuvottelutaito 2
       
               
                       
10000550000002.52.52.52.5000000000000
YLEISOPINNOT
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
       
               
                       
Todennäköisyys ja tilastot 3  
         
                   
               
Johdatus differentiaalilaskentaan 3  
       
                 
                   
Fysiikka 1 5
     
             
                       
Fysiikka 2 4  
 
   
       
       
               
 
Fysiikan laboraatiot 3  
         
                   
               
Teollisuuskemia 3    
         
                     
           
11.011.731.34.76.35.763001.31.53.23.23.22.82.8331.51.500001.30
VIESTINTÄOPINNOT
                                                       
Tekniikan viestintä 2  
       
                 
                   
Engineering English 3
       
               
                       
Svenska för maskin- och produktionsingenjörer 3  
       
                 
                   
350003500000001.51.52.52.50000000000
HALLINTO JA TALOUS
                                                       
Yrityksen oikeusasiat 3      
             
                           
Johtaminen ja työn psykologia 3    
         
                     
           
Markkinointi ja asiakassuhteet 3      
             
                           
003600003006000000001.51.5000033
ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ
                                                       
Intercultural and Business Skills in Engineering 3    
         
                     
           
003000003000000000001.51.5000000
SUUNNITTELUTEKNIIKKA
                                                       
Tekninen piirustus 3
       
               
                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3
       
               
                       
3D-mallinnus 6  
       
                 
                   
6600066000000033330000000000
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Valmistustekniikka 4
     
             
                           
NC-tekniikan perusteet 3  
       
               
                 
Tietokoneavusteisen NC -ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                     
Projektitoiminta, osa 2 2  
       
                   
                   
Laatutekniikka 3  
         
                   
               
Kunnossapidon perusteet 3
     
             
                           
Käyttövarmuustekniikka 3  
         
                   
               
Tuotannonsuunnittelu 4    
         
                     
           
Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3
       
               
                       
1017407371040003.53.51.51.5435.54.522000000
KONETEKNIIKKA
                                                       
Rakennemateriaalit 4
     
             
                           
Mekaniikka ja mekanismit 3
       
               
                       
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Koneenelimet 3  
         
                   
               
Projektityöt / laboraatiot, Työvälinetekniikka, Älykkäät ratkaisut 3    
         
                     
           
763043333000221.51.51.51.51.51.51.51.5000000
SÄHKÖTEKNIIKKA
                                                       
Elektroniikka 3  
       
                 
                   
Vahvavirtatekniikka 3  
         
                   
               
Tietojärjestelmät 3
       
               
                       
360003330000001.51.51.51.51.51.500000000
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
                                                       
Pneumatiikka 3
     
             
                             
Kappaleenkäsittelylaitteet 2
       
                 
                       
Robotiikka 3  
         
                   
               
Anturitekniikka 3
     
             
                           
Ohjausjärjestelmät 3  
       
                 
                   
Joustavat valmistusjärjestelmät 3  
         
                   
               
LabView 2  
         
                     
               
Projektityöt / laboraatiot, Automaatiotekniikka 3  
         
                   
               
Projektityöt / laboraatiot, Joustavat valmistusjärjestelmät 3    
           
                       
       
814306231103004.51.5021.51.54.56.5001.51.50000
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Vaihtoehto 1
()
                                                       
KAIVANNAISTEKNIIKKA
                                                       
Johdatus kaivannaisteollisuuteen 1  
         
                   
                 
Kaivosgeologian perusteet 3  
         
                   
               
Partikkeli- ja rikastustekniikka 5                                                        
Louhinta- ja kaivostekniikka 3                                                        
Kaivosalan lainsäädäntö ja työturvallisuus 3                                                        
KAIVOSYMPÄRISTÖT JA RAKENTAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kalliorakentaminen 3                                                        
Kaivossuunnittelu 4                                                        
Kaivosten ympäristönsuojelu 3                                                        
RIKASTAMON PROSESSIT JA PROSESSITEKNIIKKA
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Rikastustekniikan jatkokurssi 4                                                        
Rikastamon suunnittelu 6                                                        
ENERGIA JA KUNNOSSAPITO
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kunnossapito kaivannaisalalla 7                                                        
Sähköistys ja laiteautomaatio kaivannaisalalla 3                                                        
Vaihtoehto 2 ( 2*15 op)
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                       
KONEENSUUNNITTELU
                                                       
Koneensuunnitteluoppi 3  
         
                   
               
Värähtelymekaniikka 3                                                        
FEM-laskenta 3                                                        
Tuotekehitys 3                                                        
Koneensuunnittelun projektityöt 3                                                        
KUNNOSSAPITO
                                                       
Tuotantojärjestelmien kunnossapito 3    
         
                     
           
Energiatekniikka 3    
           
                       
       
Teollisuusputkistot 3    
         
                       
           
Tekninen diagnostiikka 3    
           
                       
       
Teollisen kunnossapidon projektityöt 3    
           
                       
       
ROBOTIIKKA
                                                       
Teollisuusväylät 3    
         
                     
           
Integroitu tuotantojärjestelmä 3    
         
                     
           
Robottien ohjelmointi 3    
         
                     
           
Robotit tuotannossa 3    
           
                       
       
Robotiikan projektityöt 3    
           
                       
       
TUOTANNON JOHTAMINEN
                                                       
Tuotannonjohtaminen 3    
         
                     
           
Toiminnanohjauksen menetelmät 3    
         
                     
           
Tuotantoprosessit ja logistiikka 3    
         
                   
       
Tuotteistaminen ja tuotannollistaminen 3    
           
                       
       
Tuotannon johtamisen projektityöt 3    
           
                       
       
VIRTUAALITUOTANTO
                                                       
Tuotannon virtuaalimallinnus 3