IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN KOULUTUS > KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2020S) RAAHE
Päivätoteutus ...

KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2020S) Raahe

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
YLEISOPINNOT
                                                       
Matematiikka 1 4
     
             
                           
Matematiikka 2 4
       
               
                       
Matematiikka 3 4  
       
                 
                   
Fysiikka 1 5
     
           
                       
Fysiikka 2 4  
       
                 
                   
Fysiikan laboraatiot 3
     
             
                   
Kemian perusteet 3
       
               
                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
19.59.5008.5119.5000004.34.35.55.54.84.80000000000
VIESTINTÄOPINNOT
                                                       
Tekniikan viestintä 3
     
             
                           
Engineering English 3  
       
                 
                   
Intercultural Communication 3    
         
                     
           
Svenska för maskin- och produktionsingenjörer 3  
         
                   
               
3630303330001.51.5001.51.51.51.51.51.5000000
SUUNNITTELUTEKNIIKKA
                                                       
Tekninen piirustus 3
     
             
                           
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3
       
               
                       
3D-mallinnus 6  
       
                 
                   
6600336000001.51.51.51.5330000000000
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Työturvallisuus 2
       
                 
                       
Teollisuustalous 5  
         
                   
               
Työn johtaminen 3  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                 
                   
Laatutekniikka 3  
         
                   
               
Teollisuuden käynnissäpito 5
     
           
                         
Tuotantotekniikan perusteet 4
       
               
                       
Tuotantotekniikan projektityöt 3  
         
                   
               
11.017003.37.731400001.71.73.741.51.57700000000
KONETEKNIIKKA
                                                       
Rakennemateriaalit 4
     
             
                           
Valmistustekniikka 6
       
               
                       
Mekaniikka ja mekanismit 3
       
               
                       
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Koneenelimet 3  
         
                   
               
1360049330000224.54.51.51.51.51.500000000
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3
       
               
                       
Vahvavirtatekniikka ja sähkömoottorikäytöt 3    
         
                     
           
Teollisuusväylät 3  
         
                   
               
Robotiikka 5
     
             
                           
Mittaus- ja anturitekniikka 3  
       
                 
                   
Ohjausjärjestelmät 5  
         
                   
               
81130533830002.52.51.51.51.51.5441.51.5000000
PROSESSILAITETEKNIIKKA
                                                       
Energiatekniikka 3
     
             
                           
Teollisuusputkistot 3  
         
                   
               
Prosessitekniikka 3  
       
                 
                   
Pneumatiikka ja hydrauliikka 4  
         
                   
               
31000303700001.51.5001.51.53.53.500000000
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 40 op
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                       
KONEENSUUNNITTELU
                                                       
Koneensuunnitteluoppi 3    
         
                     
           
Värähtelymekaniikka 3    
         
                     
             
FEM-laskenta 6    
           
                       
       
Tuotekehitys 3    
         
                     
           
Koneensuunnittelun projektityöt 5    
           
                       
       
KUNNOSSAPITO
                                                       
Käynnissäpidon suunnittelu ja hallinta 3    
           
                       
       
Värähtelymekaniikka 3    
         
                     
           
Teollisuuden kunnonvalvonta 3    
         
                     
           
Koneiden käynninvalvonnan menetelmät 3    
         
                     
           
Käynnissäpidon sovellukset 3    
           
                       
       
Teollisen kunnossapidon projektityöt 5    
           
                       
       
ROBOTIIKKA
                                                       
Robotit tuotannossa 3    
         
                     
           
Robottijärjestelmien simulointi 3    
           
                       
       
Robottien ohjelmointi 3    
         
                     
           
Robottijärjestelmien integrointi 3    
           
                       
       
Teollisuusrobotiikan konenäkö 3    
         
                     
           
Robotiikan projektityöt 5    
           
                       
       
TUOTANNON JOHTAMINEN
                                                       
Tuotannonsuunnittelu 3    
         
                     
           
Tuotannonjohtaminen 3    
           
                       
       
Toiminnanohjauksen menetelmät 3    
         
                     
           
Tuotannon virtuaalimallinnus 3    
           
                       
       
Tuotekehityksen johtaminen 3    
         
                     
           
Tuotannon johtamisen projektityöt 5    
           
                       
       
0080000003644000000000019.516.522220000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Materiaalifysiikka 3                                                        
Mekanismien liikeanalyysit 3                                                        
3D-mallinnus jatkokurssi 3                                                        
Kaivosmallintaminen 3                                                        
Kustannuslaskenta 3                                                        
Johdon laskenta 3                                                        
Tiedonhallinnan sovellukset 3                                                        
Myynti ja markkinointi 3                                                        
Yritysoikeus 3                                                        
Sopimus-, kauppa- ja markkinaoikeus 5                                                        
Riskienhallinta 3                                                        
Liiketoiminnan suunnittelu 3                                                        
Prosessiautomaatio 3                                                        
Moderni koneteknologia 3                                                        
Käynnissäpidon työnsuunnittelu 3                                                        
EA-koulutus 1                                                        
Työturvallisuuskortti 0.5                                                        
Kokous- ja neuvottelutaito 3                                                        
0000000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinöörikoulutukset johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta.

Koulutuksessa keskitytään teollisuuden tuotantomenetelmiin, koneisiin ja prosesseihin. Koulutus luo pohjan suunnittelu-, käyttö-, laatu- ja materiaalihallintotehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja siinä perehdytään tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka.

Opiskelua tukevat alalla käytössä olevat suunnitteluohjelmistot tuotteen suunnittelusta tuotannon virtuaali¬mallinnukseen sekä käytännön toteutus- ja harjoitteluympäristönä automaatio-, tuotanto- ja testaus¬laboratoriot monipuolisine koneineen ja laitteineen.

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 40 op

Koneensuunnittelu 20 op
Kunnossapito 20 op
Robotiikka 20 op
Tuotannon johtaminen 20 op