IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN KOULUTUS > KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2019K_RAAHE)

KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2019K_Raahe)

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
YLEISOPINNOT
                                                       
Algebra 3
     
             
                             
Geometria 3
     
               
                           
Johdatus differentiaalilaskentaan 3  
       
                 
                     
Todennäköisyys ja tilastot 3  
         
                   
                 
Fysiikka 1 5
     
             
                         
Fysiikka 2 4  
       
                   
                   
Fysiikan laboraatiot 3
   
           
   
                   
Teollisuuskemia 3  
         
                   
               
1314009.53.586000036.53.50354.51.500000000
VIESTINTÄOPINNOT
                                                       
Tekniikan viestintä 3  
       
                 
                     
Engineering English 3
       
                 
                       
Svenska för maskin- och produktionsingenjörer 3  
       
                   
                   
3600036000000003330000000000
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                       
Yrityksen oikeusasiat 3      
             
                           
Johtaminen ja työn psykologia 3    
           
                       
       
Markkinointi ja asiakassuhteet 3      
             
                           
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
     
               
                           
Intercultural Communication 3  
         
                   
               
3336300303060300001.51.5001.51.50033
SUUNNITTELUTEKNIIKKA
                                                       
Tekninen piirustus 3
       
               
                         
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3
       
                 
                       
3D-mallinnus 6  
       
                 
                   
6600066000000033330000000000
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Valmistustekniikka 4
     
             
                             
NC-tekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Tietokoneavusteisen NC -ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                     
               
Projektitoiminnan perusteet 3
     
               
                           
Projektitoiminta, osa 2 3  
       
                   
                   
Laatutekniikka 3  
       
                 
                     
Kunnossapidon perusteet 3
     
               
                           
Käyttövarmuustekniikka 3    
         
                     
           
Tuotannonsuunnittelu 4    
         
                     
             
Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3
       
                 
                       
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3    
           
                         
       
1312100103667300460333335.51.5030000
KONETEKNIIKKA
                                                       
Rakennemateriaalit 4
     
             
                             
Mekaniikka ja mekanismit 3
       
                 
                       
Lujuusoppi 3  
       
                   
                   
Koneenelimet 3  
         
                   
                 
Projektityöt / laboraatiot, Työvälinetekniikka, Älykkäät ratkaisut 3    
         
                     
           
763043333000400303301.51.5000000
SÄHKÖTEKNIIKKA
                                                       
Elektroniikka 3  
       
                 
                     
Vahvavirtatekniikka 3  
         
                     
               
Tietojärjestelmät 3
       
               
                         
3600033300000030300300000000
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
                                                       
Pneumatiikka 3
       
                 
                       
Kappaleenkäsittelylaitteet 3
     
               
                           
Robotiikka 3  
         
                   
                 
Anturitekniikka 3
     
             
                           
Ohjausjärjestelmät 3  
       
                   
                   
Teollisuusväylät 3    
         
                     
           
LabView 3    
         
                     
           
Modernia teknologiaa 3      
           
                         
   
Projektityöt / laboraatiot, Automaatiotekniikka 3  
       
                   
                   
9963636360301.54.503063033001.51.500
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Vaihtoehto 1
()
                                                       
KAIVANNAISTEKNIIKKA
                                                       
Johdatus kaivannaisteollisuuteen 1  
         
                   
               
Kaivosgeologian perusteet 3  
         
                   
               
Partikkeli- ja rikastustekniikka 5    
         
                       
           
Louhinta- ja kaivostekniikka 3  
         
                   
               
Kaivosalan lainsäädäntö ja työturvallisuus 3    
         
                     
           
KAIVOSYMPÄRISTÖT JA RAKENTAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kalliorakentaminen 3                                                        
Kaivossuunnittelu 4                                                        
Kaivosten ympäristönsuojelu 3                                                        
RIKASTAMON PROSESSIT JA PROSESSITEKNIIKKA
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Rikastustekniikan jatkokurssi 4                                                        
Rikastamon suunnittelu 6                                                        
ENERGIA JA KUNNOSSAPITO
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kunnossapito kaivannaisalalla 7                                                        
Sähköistys ja laiteautomaatio kaivannaisalalla 3                                                        
Vaihtoehto 2 ( 2*15 op)
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                       
KONEENSUUNNITTELU
                                                       
Koneensuunnitteluoppi 3    
         
                     
             
Värähtelymekaniikka 3    
         
                     
           
FEM-laskenta 3    
           
                       
         
Tuotekehitys 3      
           
                         
   
Koneensuunnittelun projektityöt 3      
           
                         
   
TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITO
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Prosessilaitetekniikka 3    
           
                       
       
Energiatekniikka 3    
           
                       
       
Teollisuusputkistot 3    
           
                       
         
Tuotantojärjestelmien kunnossapito 3      
           
                         
   
Teollisen kunnossapidon projektityöt 3      
           
                         
   
TEOLLISUUDEN KUNNONVALVONTA
                                                       
Prosessiautomaatio 3    
         
                     
             
Teollisuuden kunnonvalvonta 3    
         
                     
         
Kunnossapidon värähtelymittaukset 6    
           
                       
       
Mittaavan kunnossapidon projektityöt 3    
           
                       
       
ROBOTIIKKA 1
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Robotit tuotannossa 3    
           
                       
       
Robottijärjestelmien simulointi 6    
           
                       
       
Robottien ohjelmointi 3    
         
                     
           
Robotiikan projektityöt 3      
           
                         
   
ROBOTIIKKA 2
                                                       
Konenäkö 3    
         
                     
             
Robottijärjestelmien integrointi 3    
         
                     
           
Robottijärjestelmien turvallisuus 3    
         
                     
         
Robotiikka 2 projektityöt 6    
         
                     
       
TUOTANNON JOHTAMINEN
                                                       
Tuotannonjohtaminen 3    
         
                     
           
Toiminnanohjauksen menetelmät 3