IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN KOULUTUS > KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2021S, KKM21S)

KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2021S, KKM21S)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
YLEISOPINNOT
                                                       
Matematiikka 1 4
     
             
                           
Matematiikka 2 4
       
               
                       
Matematiikka 3 4  
         
                   
               
Fysiikka 1 5
     
           
                       
Fysiikka 2 4  
       
                 
                   
Fysiikan laboraatiot 3  
       
               
               
Kemian perusteet 3
       
               
                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
1811008.59.55.55.500004.34.34.84.82.82.82.82.800000000
VIESTINTÄOPINNOT
                                                       
Tekniikan viestintä 3
     
             
                           
Engineering English 3  
       
                 
                   
Intercultural Communication 3      
           
                         
   
Svenska för maskin- och produktionsingenjörer 3    
         
                     
           
Opinnäytetyön menetelmäopinnot ja kirjoittaminen 2      
           
                       
3335303030411.51.5001.51.5001.51.500220.50.5
SUUNNITTELUTEKNIIKKA
                                                       
Tekninen piirustus 3
     
             
                           
3D-mallinnus 6  
         
                   
               
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3
       
               
                       
6600330600001.51.51.51.5003300000000
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Työturvallisuus 2
       
               
                       
Teollisuustalous 5      
           
                         
   
Työn johtaminen 3  
         
                   
               
Projektitoiminnan perusteet 3  
         
                   
               
Laatutekniikka 3    
           
                       
       
Teollisuuden käynnissäpito 5
       
               
                       
Tuotantotekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Tuotantotekniikan projektityöt 3    
         
                     
           
7106507463350003.53.522331.51.51.51.52.52.500
KONETEKNIIKKA
                                                       
Rakennemateriaalit 4
     
             
                           
Valmistustekniikka 6    
         
                     
           
Mekaniikka ja mekanismit 3
       
               
                       
Lujuusoppi 3  
       
                 
                   
Koneenelimet 3    
           
                       
       
739043306300221.51.51.51.500331.51.50000
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3  
       
                 
                   
Vahvavirtatekniikka ja sähkömoottorikäytöt 3    
           
                       
       
Teollisuusväylät 3    
           
                       
       
Robotiikka 5  
       
                 
                   
Mittaus- ja anturitekniikka 3  
         
                   
               
Ohjausjärjestelmät 5    
         
                   
       
01111000832.58.5000000441.51.51.31.34.34.30000
PROSESSILAITETEKNIIKKA
                                                       
Energiatekniikka 3
     
             
                           
Teollisuusputkistot 3    
           
                       
       
Prosessitekniikka 3  
       
                 
                   
Pneumatiikka ja hydrauliikka 4  
         
                   
               
3730303403001.51.5001.51.522001.51.50000
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 40 op
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                       
KAIVANNAISTEKNIIKKA
                                                       
Kaivostekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Partikkeli- ja rikastustekniikka 5  
         
                   
               
Louhinta- ja kaivostekniikka 3    
         
                     
           
Kaivosalan lainsäädäntö sekä ympäristö- ja työturvallisuus 3    
         
                     
           
Kaivos- ja rikastustekniikan projektityöt 5    
           
                       
       
KONEENSUUNNITTELU
                                                       
Koneensuunnitteluoppi 3    
         
                     
           
Värähtelymekaniikka 3    
         
                     
           
FEM-laskenta 6    
           
                       
       
Tuotekehitys 3    
         
                     
           
Koneensuunnittelun projektityöt 5    
           
                       
       
KUNNOSSAPITO
                                                       
Käynnissäpidon suunnittelu ja hallinta 3    
           
                       
       
Värähtelymekaniikka 3    
         
                     
           
Teollisuuden kunnonvalvonta 3    
         
                     
           
Koneiden käynninvalvonnan menetelmät 3    
         
                     
           
Käynnissäpidon sovellukset 3    
           
                       
       
Teollisen kunnossapidon projektityöt 5    
           
                       
       
ROBOTIIKKA
                                                       
Robottijärjestelmien simulointi 6    
           
                       
       
Robottien ohjelmointi 3    
         
                     
           
Robottijärjestelmien integrointi 3      
           
                         
   
Teollisuusrobotiikan konenäkö 3      
           
                         
   
Robotiikan projektityöt 5      
             
                           
TUOTANNON JOHTAMINEN
                                                       
Tuotannonsuunnittelu 3    
           
                       
       
Tuotannonjohtaminen 3      
           
                         
   
Toiminnanohjauksen menetelmät 3      
             
                           
Tuotannon virtuaalimallinnus 3    
         
                     
           
Tuotekehityksen johtaminen 3      
           
                         
   
Tuotannon johtamisen projektityöt 5      
             
                           
PROSESSITEKNIIKKA
                                                       
Prosessien turvallisuus- ja ympäristöasiat 3      
           
                         
   
Orgaaninen kemia 3    
           
                       
       
Erotusprosessit 3    
           
                       
       
Hydrometallurgia 3    
           
                       
       
Prosessitekniikan taselaskenta 3      
           
                         
   
Prosessitekniikan projektityöt 5      
           
                         
   
0975360045304523130000222.52.5151522.522.511.511.56.56.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                       
Materiaalifysiikka 3                                                        
Mekanismien liikeanalyysit 3                                                        
3D-mallinnus jatkokurssi 3                                                        
Kaivosmallintaminen 3                                                        
Kustannuslaskenta 3                                                        
Johdon laskenta 3                                                        
Tiedonhallinnan sovellukset 3                                                        
Myynti ja markkinointi 3                                                        
Yritysoikeus 3                                                        
Sopimus-, kauppa- ja markkinaoikeus 5                                                        
Riskienhallinta 3                                                        
Liiketoiminnan suunnittelu 3                                                        
Prosessiautomaatio 3                                                        
Moderni koneteknologia 3                                                        
Käynnissäpidon työnsuunnittelu 3                                                        
EA-koulutus 1                                                        
Työturvallisuuskortti 0.5