SUOMEKSI STUDY GUIDE
CURRICULA > FULL-TIME STUDIES > BACHELOR’S DEGREE IN PUBLIC HEALTH NURSING

Bachelor’s Degree in Public Health Nursing, Bachelor of Health Care (AMK), Bachelor of Health Care (AMK): 240 ECTS
Bachelor of Healthcare (AMK)

  • Information
  • Curricula

General

The Degree in Nursing and Public Health Nursing leads to a Health Care and Social Sciences University of Applied Sciences Bachelor’s degree qualification. The degree in Nursing consists of 210 credits and the degree in Public Health Nursing, 240 credits. The degree takes 3.5 - 4 years to complete. The studies consist of basic and professional studies, practical training to advance professional expertise, a thesis, a maturity test and free-choice studies.

The Bachelor’s Degree in Health Care and Social Sciences is governed by the law (932/2014), Decree (1129/2014) concerning studies at a University of Applied Sciences. To ensure the right to practice a profession the degree fulfils the requirements of the decrees set out in § 3 of the Kajaani University of Applied Sciences Degree Regulations as well as the requirements of the Act (559 /94) concerning healthcare professionals and the decree (564/94)2005/36/EC and 2013/55/EU.

Upon completion of professional education, the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira) grants, by application, nurses and public health nurses the right to practice as a licensed health care professional and the right to use the professional title of Registered Nurse (UAS) or Registered Nurse and Public Health Nurse (UAS) both of which are regulated by law. The National Supervisory Authority for Welfare and Health maintains a central register of healthcare professionals in order to fulfil its supervisory obligations.

Annual Themes – Study Progress Description

1st yr Nursing orientation.
Students examine and become familiar with the fundamentals of nursing and understand the significance of multidisciplinary knowledge as the basis of professional expertise.

2nd yr Clinical nursing expert.
Under supervision, the students are able to plan, implement and assess a customer’s/patient’s overall care together with the customer/patient and his/her next-of-kin according to nursing values and principles. Students expand the multidisciplinary knowledge base required in nursing.

3rd yr Applies nursing / public health nursing.
Students operate using a developmental approach in their evidence based nursing and public health nursing work with individuals, families, groups and communities.

4th yr Nursing/public health nursing developer.
The students found their professional decision-making on a multidisciplinary knowledge base and can develop evidence based nursing and public health nursing. They understand their responsibility to develop themselves and their field of work in both multi-professional and multi-field communities. Students can use local-decision making channels of engagement to promote health.

Generic Working Life Skills or Competences

The syllabus of the Nursing and Public Health Nursing degree is based on nationally defined and approved professional areas of expertise i.e. competences. There are generic competences common to all university of applied sciences degrees (Arene ry.) and competences that are specific to the Nursing and Public Health Nursing degree.

Generic Competences

LEARNING COMPETENCE
-is able to evaluate and develop one’s competence and learning methods
-is able to retrieve and analyze information and evaluate it critically
-is capable of taking responsibility for collaborative learning and sharing knowledge in teams

ETHICAL COMPETENCE
-is able to take responsibility for one’s own actions and for the consequences of these actions
-is able to work according to the ethical principles of the subject field
-is able to take other people into account
-is able to apply the principles of equality
-is able to apply the principles of sustainable development
-is able to wield influence in society using acquired skills and basing all activity on ethical values

WORKING COMMUNITY COMPETENCE
-is able to operate as a member of a work community
-is able to operate in communicative and interactive situations in working life
-is able to utilize information and communications technology in one’s subject field
-knows the working life in one’s subject field and is able to create personal contacts in working life and to operate in professional networks
-is capable of decision making in unpredicted situations
-is able to apply the principles of organizational management and leadership in working life and has abilities for managerial tasks
-possesses entrepreneurial skills

INNOVATION COMPETENCE
-is able to conduct research, development and innovation projects applying the existing knowledge and methods of the field
-is able to work in projects
-is capable of creative problem solving and development of working methods
-is able to find customer-oriented, sustainable and profitable solutions

INTERNATIONALIZATION COMPETENCE
-possesses communicative competence necessary for one’s work and for professional development in the subject field
-is able to collaborate in a multicultural environment
-understands the effects of and opportunities for internationalization development in one’s own field

Description of Competences

SH kompetenssit
1. Asiakaslähtöisyys
-Asiakas oman elämänsä asiantuntija
-Asiakas aktiivisena osallisena hoidossaan
-Asiakkaan läheisten osallisuus hoidossa
-Vuorovaikutus ja dialogi asiakkaan hoidossa

2. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
-Eettisyys hoitotyössä
-Sairaanhoitajan ammatillisuus ja asiantuntijuus
-Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti
-Verkosto- ja työparityö

3. Johtaminen ja yrittäjyys
-Johtamistaidot
-Sosiaali- ja terveysalan työyhteisötaidot
-Sairaanhoitajan työ ja urakehitys

4. Kliininen hoitotyö
-Potilaan psykososiaalinen tukeminen
-Toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
-Hoitotyön toiminnot
-Infektioiden torjunta
-Lääkehoito
-Anatomia ja fysiologia
-Patofysiologia
-Ravitsemushoito

5. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
-Hoitotieteen tuottama tietoperusta ammatilli-sessa päätöksenteossa
-Hoitotyön päätöksentekoprosessi
-Tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
-Näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa

6. Ohjaus- ja opetusosaaminen
-Ohjaus- ja opetusprosessi
-Ohjauksen ja opetuksen kontekstit
-Ohjaus- ja opetusmenetelmät

7. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
-Terveyden edistämisen terveyspoliittinen ohjaus ja arvoperusta
-Väestön terveys ja hyvinvointi
-Sairauksien, tapaturmien ja terveysongelmien ehkäisy
-Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen keskeiset aihepiirit ja menetelmät

8. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
-Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä
-Palvelutoiminta
-Palveluasiakkuus
-Terveydenhuolto virtuaaliympäristössä
-Teknologian käyttö potilaan hoidossa

9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
-Turvallisuus ja riskien hallinta
-Potilasturvallisuus
-Laatu ja laadunhallinta
-Tietosuoja ja -turvallisuus


TH- kompetenssit

1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
-Preventiivinen ja promotiivinen terveydenhoitajatyö
-Voimavaroja vahvistava terveydenhoitajatyö
-Etsivä terveydenhoitajatyö
-Monikulttuurinen terveydenhoitajatyö
-Toimintamallit ja työmenetelmät terveydenhoitajatyössä

2. Yksilön, perheen ja yhteisön asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö
-Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
-Lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö
-Työikäisen ja hänen työyhteisönsä terveydenhoitajatyö
-Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö

3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
-Ympäristöterveyden edistäminen
-Tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokottaminen

4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
-Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen
-Terveyspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen

5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen
-Terveydenhoitajan ammatti-identiteetti ja ammattieettinen toiminta
-Terveydenhoitajatyön johtaminen
-Tulevaisuussuuntautunut terveydenhoitajatyö (not translated)