IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS 2022S
Päivätoteutus ...

TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS 2022S

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATILLISUUS JA EETTISYYS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ
                                                       
Ammatillisuuden avaimet 5
 
   
 
   
       
   
       
Hoitotyön perusteet 5
     
             
                           
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 5
     
             
                           
Potilasturvallisuus 5
 
 
       
   
               
       
171201700102008.58.500000.50.500110000
KLIININEN HOITOTYÖ OSA 1
                                                       
Anatomia ja fysiologia 5
     
             
                           
Lääkehoito ja farmakologia 8
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön perustutkimukset 3
       
               
                       
Kliinisen hoitotyön perusteet 4
       
               
                       
Kliinisen perusosaamisen harjoittelu 10
       
               
                       
300001020000000551010000000000000
ASIAKASLÄHTÖINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA OMAHOIDON TUKEMINEN
                                                       
Asiakaslähtöinen terveyden edistäminen 5
       
               
                       
Ohjaaminen ja omahoidon tukeminen 5
       
               
                       
100000100000000055000000000000
KLIININEN HOITOTYÖ OSA 2
                                                       
Erityistukea tarvitsevan asiakkaan hoitotyö 3    
           
                       
       
Palliatiivinen hoito 2    
           
                       
       
Sisätautien hoitotyö 5
       
               
                       
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 5
       
               
                       
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö 5  
         
                   
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
         
                   
               
Ikääntyneen hoitotyö 5  
         
                   
               
Sisätautien hoitotyön harjoittelu 10  
       
                 
                   
Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 10  
       
                 
                   
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu 10    
         
                     
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10    
         
                     
           
Ikääntyneen hoitotyön harjoittelu 10    
         
                     
           
1035350010201530500005510107.57.515152.52.50000
TERVEYDENHOITAJATYÖN HARJOITTELU 1
                                                       
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                                       
Johtaminen ja yrittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                       
       
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5  
         
                   
               
0550000505000000002.52.5002.52.50000
TERVEYDENHOITAJATYÖN AMMATTIOPINNOT
                                                       
Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 7    
           
                       
       
Terveydenhoitajatyön kehittäminen ja johtaminen 5      
           
                       
Lasta odottavien perheiden ja synnyttäneiden terveydenhoitajatyö 3    
           
                       
       
Imetysohjaus ja synnytyksen jälkitarkastus 3    
           
                       
       
Lasten ja heidän perheidensä terveydenhoitajatyö 3    
           
                       
       
Kouluikäisten ja nuorten sekä heidän perheidensä terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
Työikäisten ja heidän perheidensä terveydenhoitajatyö ja työterveyshuolto 3      
           
                         
   
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 15      
             
                           
001629000001611.517.50000000000885.85.88.88.8
VIESTINTÄ
                                                       
Asiantuntijaviestintä 4
 
 
       
   
               
       
English for Healthcare 3  
         
                   
               
Vårdsvenska 3
       
               
                       
6310330301001.51.51.51.5001.51.5000.50.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
   
           
                       
       
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15  
       
               
       
051500005510000000002.52.52.52.5550000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveydenhoitajan tutkinto on kaksoistutkinto, josta valmistuvat laillistetaan sekä sairaanhoitajana että terveydenhoitajana terveydenhuollon ammattihenkilöiksi. Opintojen aikana suoritetaan yleissairaanhoitajan osaamisvaatimusten mukaiset opinnot (180 op, 2013/55/EU) sekä terveydenhoitajatyön ammattiopinnot (60 op).

Terveydenhoitajan osaaminen perustuu monitieteiseen, alati uudistuvaan ja laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin. Yleisenä tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon osaavaa ammattihenkilöstöä, joka moniammatillisen yhteistyön osaajana turvaa väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat palvelut.

Terveydenhoitajatyön näkökulma on terveyden edellytyksiä tukeva ja luova, terveyttä ylläpitävä sekä sairauksia ennaltaehkäisevä toiminta. Terveydenhoitajatutkintoon johtavassa koulutuksessa saavutetaan vahva terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön ammattitaito.

Valmistuvien terveydenhoitajien ydinosaamisen alueet ovat (Haarala ym. 2021):

1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
Preventiivinen ja promotiivinen terveydenhoitajatyö
Voimavaroja vahvistava terveydenhoitajatyö
Etsivä terveydenhoitajatyö
Monikulttuurinen terveydenhoitajatyö
Toimintamallit ja työmenetelmät terveydenhoitajatyössä

2. Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
Lapsen, kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö

3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
Ympäristöterveyden edistäminen
Tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokottaminen

4. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen
Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta
Terveydenhoitajatyön johtaminen
Terveydenhoitajatyön kehittäminen

Opintojen rakenne:
Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, terveydenhoitajatyön ammattiopinnoista (60 op) ja opinnäytetyöstä (15 op) sekä työelämässä toteutuvasta harjoittelusta. Terveydenhoitajatyön ammattiopintoihin sisältyy 5 op laajuinen kehittämistyö.