IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS DC 2020
Päivätoteutus ...

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS DC 2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
                                                 
Tietoverkkojen perusteet 3
     
           
                       
Tietokantojen perusteet 3
       
             
                   
Organisaation tietoturva 3
     
           
                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                       
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                       
Algebra 3
     
           
                       
18000153000007.57.51.51.50000000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN I
                                                 
Liikeviestintä 3
     
           
                       
Viestintä ja esiintymistaito 3
       
             
                   
Kouluttajakoulutus 3    
         
                   
       
Ajankohtaisseminaari ja asiakirjoittaminen 5    
         
                   
       
Tutkimustoiminta 2    
         
                   
       
60100330010001.51.51.51.50000550000
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
                                                 
Intercultural Communication 3
     
           
                       
Business English 3  
         
                 
           
Technical English I 2  
       
               
               
Technical English II 3    
         
                   
       
IT-svenska 3
       
             
                   
653033233001.51.51.51.5111.51.51.51.50000
TIETOJÄRJESTELMÄT
                                                 
Teknologiapaja 1 5
     
           
                       
Teknologiapaja 2 5  
         
                 
           
Projektiopinnot 5      
           
                       
550550050052.52.500002.52.500002.52.5
DATACENTER -RATKAISUJEN PERUSOSAAMINEN
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
     
           
                       
Datacenter perusteet 4
       
             
                   
Diskreetti matematiikka 3
       
             
                   
Virtualisoinnin perusteet 3
       
             
                   
Tekninen tietoturva 3
       
             
                   
Games in Cloud 3
       
             
                   
Windows-palvelinympäristö 5  
       
               
               
Verkkojen jatkokurssi 4
       
             
                   
Tietokannat ja tietokantapalvelimen ylläpito 4  
       
               
               
23900320900001.51.510104.54.500000000
DATACENTER -RATKAISUJEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Projektiopinnot 1 5  
       
               
               
Linux 5  
       
               
               
Skripti-ohjelmointi 5  
       
               
               
015000015000000007.57.500000000
VIRTUALISOINTIOSAAMINEN
                                                 
Projektiopinnot 2 5  
         
                 
           
Palvelinvirtualisointi 5  
       
               
               
01000005500000002.52.52.52.5000000
DATACENTER PALVELUT - ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
                                                 
Konttiratkaisut ja automatisointi 5  
         
                 
           
Älykkäät ratkaisut I 5    
         
                   
       
Älykkään järjestelmän suunnittelu 5    
         
                   
       
05100000510000000002.52.5550000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                 
DATACENTER POLKUOPINNOT
                                                 
Asiakasprojekti 5  
         
                 
           
Datacenter opinnot I 5  
         
                 
           
Datacenter opinnot II 5    
         
                   
       
PELISUUNNITTELU
                                                 
Game Design I 3                                                  
Game Design II 3                                                  
Level Design 3                                                  
Analyyttinen pelisuunnittelu 3                                                  
Game Design Research and Workshop 3                                                  
Data-analytiikka, tekoäly ja Web-sovellukset
                                                 
Tekoälyn perusteet 2                                                  
Python-ohjelmointi 3                                                  
Tekoälyä käytännössä 2                                                  
Data-analytiikka ja business Intelligence 3                                                  
Web-sovelluskehitys 5                                                  
INTERNATIONAL DATACENTER STUDIES
                                                 
International Datacenter studies 15                                                  
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                 
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi 3                                                  
ICT Sopimus- ja yritysoikeus 3                                                  
ICT-alan johtaminen 3                                                  
ICT-alan johdon laskenta 3                                                  
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                  
0105000010500000000552.52.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
YRITTÄJYYSOPINNOT 2
                                                 
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                  
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                  
INTERNATIONAL DATACENTER STUDIES 2
                                                 
International Datacenter studies 2 15                                                  
Tietojenkäsittelyn perusteet 2                                                  
Datacenter yritysprojekti I 5                                                  
Datacenter yritysprojekti II 5                                                  
Datacenter yritysprojekti III 5                                                  
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I 10                                                  
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II 10                                                  
0000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietojärjestelmät osaamisalue

Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu Tietojenkäsittelyn (tradenomi) ja Tieto- ja viestintätekniikan (insinööri) koulutusaloista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen. Tieto- ja viestintätekniikan ja Tietojenkäsittelyn opetuksellisissa sisällöissä on yhteneväisyyksiä, jotka tullaan toteuttamaan koulutusohjelmien välisinä yhteisinä opintoina.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen,näyttöjen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella datacenter -ratkaisujen tai pelialan suuntautumisvaihtoehtoihin.

Datacenter –ratkaisut
Datacenter -ratkaisujen syventävissä opinnoissa opinnot painottuvat laitteistojen ja käyttöjärjestelmien asennukseen ja hallintaan, tietoverkkojen ja palvelinten toimintaan sekä ylläpitoon, virtualisointiteknologioihin ja pilvipalveluihin. Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi järjestelmäasiantuntijana, käyttöpäällikkönä tai kouluttajana.