IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS PELIALA 2022
Päivätoteutus ...

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS PELIALA 2022

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
                                                 
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                         
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                       
Tietoverkkojen perusteet 3
     
           
                       
Tietokantojen perusteet 3
       
               
                   
Organisaation tietoturva 3
     
           
                       
Algebra 3
     
           
                       
18000153000007.57.5030000000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Työelämän viestintätaidot 5
     
           
                       
Ohjaus- ja kouluttajaosaaminen 3    
         
                   
       
Tutkimustoiminta 2    
         
                   
         
Tutkimusviestintä ja asiakirjoittaminen 2    
         
                   
         
Osaajana kehittyminen 3
 
 
     
 
           
   
6090600081033000000620.50.500
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
                                                 
Intercultural Communication 3
     
           
                       
Technical English 5  
         
                 
           
IT-svenska 3
       
             
                   
650033050001.51.51.51.5002.52.5000000
TEKNOLOGIA PROJEKTIOPINNOT
                                                 
Teknologiapaja 1 5
     
           
                       
Teknologiapaja 2 5  
         
                 
           
550050050002.52.500002.52.5000000
PELIALAN PROJEKTIOPINNOT
                                                 
Projektiopinnot 1 - 2D peli 6
       
               
                   
Projektiopinnot 2 - mobiilipeli 6  
       
               
               
Projektiopinnot 3 - 3D peli 10    
         
                   
       
Projektiopinnot 4 - vaativa peliprojekti 6    
           
                     
   
661600660106000063300553300
PELIALAN PERUSOSAAMINEN
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
     
           
                       
Peliliiketoiminnan perusteet 3
       
             
                   
Pelituotannon perusteet 3
       
             
                     
Pelisuunnittelun perusteet 3
     
           
                       
2D peligrafiikan perusteet 3
       
             
                     
Introduction to 3D modeling 3  
       
               
               
Peliohjelmointi I 4
       
             
                     
Käyttöliittymäsuunnittelu 3  
       
               
               
Peliäänet ja äänenkäsittely 3  
         
                 
           
Pelitestaus 3  
         
                 
           
Pelialan opintoja 2    
         
                   
       
Portfolio 2    
           
                     
   
191240613662203311.51.53333111100
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                 
PELIGRAFIIKKA
                                                 
GAME GRAPHICS COMPETENCE
                                                 
Taiteen perusteet 3
       
               
                   
2D Animation 3  
       
               
                 
2D Background Design 3  
       
               
               
2D Character Design 3  
       
               
               
3D Modeling and Texturing I 3  
       
                 
               
Vector Graphics 3  
       
               
               
SPECIALISED GAME GRAPHICS COMPETENCE
                                                 
3D Animation 3  
         
                 
           
3D Character Modeling 3  
         
                 
           
3D Modeling and Texturing II 3  
         
                 
           
3D Modeling and Texturing III 3  
         
                   
           
Portfolio Practice 3  
         
                 
           
PELITUOTANTO
                                                 
GAME PRODUCTION COMPETENCE
                                                 
Pelituottajana toimiminen 3
       
               
                   
Game Production I 3  
       
               
                 
Game Production II 3  
       
                 
               
Game Production III 3  
       
               
               
SYVENTÄVÄ PELITUOTANNON OSAAMINEN
                                                 
Continuation Course in Game Business 3  
       
                 
               
Game Analytics and Monetization 3  
       
               
               
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                 
Pelialan markkinointi 3  
         
                 
           
Sopimus- ja yritysoikeus 3  
         
                 
           
Pelialan johtaminen 3  
         
                 
           
Johdon laskenta 3  
         
                 
           
Pelien julkaisu ja liveops 3  
         
                 
           
PELIOHJELMOINTI
                                                 
GAME PROGRAMMING COMPETENCE
                                                 
Pelikehitystyökalut 3
       
               
                   
Programming C++ 3  
       
               
                 
Physics 1 3  
       
               
               
Continuation Course in Programming C++ 3  
       
                 
               
Mathematics for Game Programmers 3  
       
               
               
Programming Mobile Games 3  
       
               
               
SYVENTÄVÄ PELIOHJELMOINTIOSAAMINEN
                                                 
Game Programming II 3  
         
                 
           
Data Structures and Algorithms 3  
         
                 
           
Artificial Intelligence in Games 3  
         
                 
           
Tietokantaohjelmointi 3  
         
                 
           
Verkkopelien ohjelmointi 3  
         
                 
           
INTERNATIONAL GAME DEVELOPMENT STUDIES
                                                 
International Game Development Studies 1 15                                                  
International Game Development Studies 2 15                                                  
International Game Development Studies 3 3                                                  
99000094545000000921242124000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Tietojenkäsittelyn perusteet 2                                                  
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
     
           
                       
Pelikulttuuri 3    
           
                     
   
Game Design I 3    
         
                   
       
Game Design II 3    
         
                   
       
Level Design 3    
           
                     
   
Analyyttinen pelisuunnittelu 3    
           
                     
   
Game Design Research and Workshop 3    
           
                     
   
Innova Start Up 3                                                  
Pelialan kesäopinnot 1 5                                                  
Pelialan kesäopinnot 2 5                                                  
Pelialan kesäopinnot 3 5                                                  
Pelialan kesäopinnot 4 10                                                  
30180300061201.51.5000000336600
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30      
           
                       
00030000000300000000000001515
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                   
   
001500000510000000000055500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus on osa Teknologia osaamisaluetta ja osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan ensimmäisen syksyn opintomenestyksen, näyttöjen, suuntautuneisuuden ja toiveiden perusteella yhteen pelialan suuntautumisvaihtoehdoista: pelituotanto, peligrafiikka tai peliohjelmointi.