IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS DC 2023
Päivätoteutus ...

TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS DC 2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TIETOJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
                                                 
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
           
                         
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
       
             
                     
Tietoverkkojen perusteet 3
     
           
                       
Tietokantojen perusteet 3
       
             
                   
Organisaation tietoturva 3
     
           
                       
Teknologiapaja 1 5
     
           
                       
Algebra 3
     
           
                       
23000176000001074.51.50000000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Työelämän viestintätaidot 5
     
           
                       
Ohjaus- ja kouluttajaosaaminen 3    
         
                   
       
Tutkimustoiminta 2    
         
                   
       
Tutkimusviestintä ja asiakirjoittaminen 2    
         
                   
       
Osaajana kehittyminen 3
 
 
 
   
   
   
       
6180601080033000.50.500440000
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
                                                 
Intercultural Communication 3
     
           
                       
Technical English 5  
         
                 
           
IT-svenska 3
       
             
                   
650033050001.51.51.51.5002.52.5000000
DATACENTER -RATKAISUJEN PERUSOSAAMINEN
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
     
           
                       
Datacenter perusteet 4
     
           
                       
Diskreetti matematiikka 3
       
             
                   
Virtualisoinnin perusteet 3
       
             
                   
Tekninen tietoturva 3
       
             
                   
Games in Cloud 3
       
             
                   
Windows-palvelinympäristö 7  
       
               
               
Verkkojen jatkokurssi 7
       
             
                   
Tietokannat ja tietokantapalvelimen ylläpito 6  
       
               
               
2613007191300003.53.59.59.56.56.500000000
DATACENTER -RATKAISUJEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Linuxin perusteet 3  
       
               
               
Skripti-ohjelmointi 5                                                  
Palvelinvirtualisointi 7  
       
               
               
Konttiratkaisut ja automatisointi 5  
         
                 
           
Datacenter opinnot I 5  
         
                 
           
Linux palvelimena 3  
         
                 
           
Kokoa konesali 1  
       
               
               
Supertietokoneen ylläpito 4    
         
                   
       
Konesalin ylläpito 6  
     
           
       
Verkkosivupalvelin 3  
         
                 
           
Palomuurin perusteet 2    
         
                   
       
Tietohallintopalvelut 3    
         
                   
       
Kyberturvallisuus I 5  
         
                 
           
Kyberturvallisuus II 5    
         
                   
       
Asiakasprojekti 5    
           
                     
   
036180001323135000006.56.511.511.56.56.52.52.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
     
           
                       
Datacenter yritysprojekti I 5                                                  
Datacenter yritysprojekti II 5                                                  
Datacenter yritysprojekti III 5                                                  
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                  
300030000001.51.5000000000000
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30      
           
                       
00030000000300000000000001515
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                   
   
001500000510000000000055500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus on osa Teknologia- osaamisaluetta. Osa opinnoista voi olla yhteisiä eri koulutuksissa.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Opiskelijat valitaan suoraan datacenter -ratkaisujen suuntautumisvaihtoehtoon.

Datacenter –ratkaisut
Datacenter -ratkaisujen syventävissä opinnoissa opinnot painottuvat laitteistojen ja käyttöjärjestelmien asennukseen ja hallintaan, tietoverkkojen ja palvelinten toimintaan sekä ylläpitoon, virtualisointiteknologioihin ja pilvipalveluihin. Opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi järjestelmäasiantuntijana, käyttöpäällikkönä tai kouluttajana.