IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2018
Päivätoteutus ...

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Johdatus tietotekniikan opintoihin 1
     
             
                             
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
             
                         
Tekniikan viestintä 3    
         
 
                     
   
 
IKT-Svenska 3    
         
                     
             
Intercultural Communication 3
     
             
                           
Technical English I 2  
       
                 
                   
Technical English II 2    
         
                     
           
626.51.5512051.501.52.52.51011004101.5001.50
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5  
       
                 
                   
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 3
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                       
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                 
14800686.51.5000033442.541.5000000000
DIGITAALITEKNIIKKA
                                                       
Digitaalitekniikka 4
     
             
                           
Digitaalitekniikka laboraatiot 2
     
             
                           
6000600000003300000000000000
OHJELMOINTI
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
       
               
                         
9000630000003330000000000000
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA
                                                       
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3
     
             
                           
Projektiopinnot 1 6
       
                 
                       
Mikrokontrolleritekniikka 1 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikan perusteet 2
       
               
                         
C++ ohjelmointi 4
       
               
                         
Käyttöliittymäsuunnittelu ja -ohjelmointi 3
       
                 
                       
220001210000000.50.5912000000000000
PELIMOOTTORIT
                                                       
Projektiopinnot 2 6  
       
                   
                   
Pelituotannon perusteet 3  
       
                 
                     
Johdanto pelimoottoriohjelmointiin 3  
       
                 
                     
Mobiilipelien ohjelmointi / Programming Mobile Games 3  
       
                 
                   
Tietorakenteet ja algoritmit 3  
       
                 
                   
Tietokantojen perusteet ja tietokantaohjelmointi 3  
       
                 
                   
02100002100000000010.510.50000000000
PELITEKNOLOGIAN ASIANTUNTIJUUS
                                                       
Projektiopinnot 3 - kehitystehtävän toteutus 5  
         
                   
                 
Projektiopinnot 4 - projektin asiantuntijuus 5  
         
                     
               
Grafiikkamoottorin ohjelmointi 3  
       
                 
                   
Reaaliaikagrafiikan ohjelmointi 3  
         
                   
                 
Peliohjelmointi 3  
         
                   
               
Pelien tekoäly 3    
         
                     
           
Matematiikkaa peliohjelmoijille 6  
       
                 
               
Pelien ja simulaatioiden fysiikkaa 5  
         
                   
               
0303000525300000001.53.514111.51.5000000
LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN SOVELLUKSET - ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
                                                       
Projektiopinnot 5 6    
         
                     
           
Hyötypelien tekniikat ja sovellukset 3    
         
                     
             
Simulaattoreiden laitteistotekniikka 3    
         
                     
             
Simulaatioefektien tuottaminen 3    
         
                       
           
Verkkopelien ohjelmointi 3    
         
                     
           
Uudet käyttöliittymät ja sovellukset 3    
         
                     
           
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3    
         
                     
           
002400000240000000000013.510.5000000
ASIAKASPROJEKTIN HALLINTA - ÄLYKKÄÄT RATKAISUT
                                                       
Projektiopinnot 6 7    
           
                       
       
Pelikulttuuri 3    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                       
ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT
                                                       
Sulautettu Linux-ohjelmointi 4    
           
                       
       
Windows/Linux ohjelmointi 3    
           
                       
       
Sulautetun laitteen ohjelmointi 3    
           
                       
       
Reaaliaikaiset käyttöjärjestelmät 5    
           
                       
       
DATACENTER OPINNOT
                                                       
Windows-palvelinympäristö 5    
           
                       
       
Linux 5    
           
                       
       
Palvelinvirtualisointi 5    
           
                       
       
PELISUUNNITTELU
                                                       
Pelisuunnittelun perusteet 3    
           
                       
       
Game Design I 3    
           
                       
       
Level Design 3    
           
                       
       
Analyyttinen pelisuunnittelu 3    
           
                       
       
Game Design Research and Workshop 3    
           
                       
       
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                       
ICT-alan asiakassuuntainen markkinointi 3    
           
                       
       
ICT Sopimus- ja yritysoikeus 3    
           
                       
       
ICT-alan johtaminen 3    
           
                       
       
ICT-alan johdon laskenta 3    
           
                       
       
Yritystoiminnan suunnittelu 3    
           
                       
       
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY STUDIES
                                                       
International Game Development Studies 1 15                                                        
AMMATTIOPINTOJEN VERKKO-OPINTOJAKSOT
                                                       
Verkko-opintojakso I 5                                                        
Verkko-opintojakso II 5                                                        
Verkko-opintojakso III 5                                                        
KYBERTURVALLISUUS
                                                       
Introduction to Cyber Security - DWBL 5                                                        
Cyber security essentials - DWBL 5                                                        
Practical aspects of Cyber security - DWBL 5                                                        
00600000006000000000000030300000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
YRITTÄJYYSOPINNOT 2
                                                       
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                        
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                        
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY STUDIES 2
                                                       
International Game Development Studies 2 15                                                        
Teknologiapaja 4
     
             
                           
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
Build up Your English 3
     
             
                           
Bygg upp din svenska 3  
         
                   
               
Hyötypelien perusteet 5
       
               
                       
Testaus ja testaussuunnittelu 3    
         
                     
           
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I 10
       
               
                       
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II 10