SUOMEKSI STUDY GUIDE
CURRICULA > FULL-TIME STUDIES > BACHELOR’S DEGREE IN TOURISM > TOURISM DEGREE (2021)

TOURISM DEGREE (2021)

2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TOURISM SERVICES
                                                 
Principles of Tourism 5
     
           
                         
Tourism Operational Environments 3
       
             
                     
Working in Tourism 5
       
               
                   
Tourism Company Operations 5
       
             
                   
Customer Oriented Marketing 5  
       
               
               
1850051350000505.57.52.52.500000000
MATKAILUN ASIAKASPALVELU
                                                 
Customer Service 3
     
             
                       
Accommodation Services 5
     
             
                       
Tourism Transport, Sales and Reservation Services 5  
       
               
                 
Tourism Food Services 5
       
             
                     
13500855000008505000000000
TAPAHTUMIEN JA MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMINEN
                                                 
Event Management 5
       
             
                   
New Technologies in Business 3  
         
                   
           
Productization and Developing Services 4  
         
                 
           
57000507000002.52.50025000000
                                                 
ICT and Business Applications 3
     
           
                       
Business Swedish 5
     
           
                       
Business English 5
       
             
                   
Competence Development 3
 
 
     
   
           
         
Finnish/Business Communication Skills 5
     
           
                       
Professional English 5  
       
               
               
20510155501007.57.52.52.52.52.500100000
MATKAILULIIKETOIMINTA
                                                 
Business Basics 5
     
             
                       
Basic Business Mathematics 3
       
             
                   
Tourism Service Sales Processes 5  
         
                 
           
85005305000051.51.5002.52.5000000
ESIMIESTAIDOT MATKAILUALALLA
                                                 
Management Accounting 5  
       
               
               
Responsible Management of a Tourism Company 5    
         
                   
       
Laws and Legislation in Tourism 3    
         
                   
         
Strategic Planning in Tourism 5    
         
                   
       
051300050130000002.52.500850000
                                                 
Work Community Competence and HRM 5    
           
                     
   
Leadership 5    
           
                     
   
Work Welfare 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
RESEARCH AND DEVELOPMENT OPERATIONS
                                                 
Research and Development Methods 5    
         
                   
       
00500000500000000002.52.50000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
()
                                                 
                                                 
Profitable Event Management 5  
         
                 
           
Experiential Events 5  
         
                 
           
Field-Specific Event Production 1 5  
         
                 
           
                                                 
Experiential Events 5  
         
                 
           
Profitable Event Management 5  
         
                 
           
Field-specific Event Production 5  
         
                 
           
HOSPITALITY MANAGEMENT
                                                 
Congress and Meeting Management MICE 5                                                  
Hospitality and Facility Management 5                                                  
Managing Customer Experience 5                                                  
ARCTIC SPORTS AND TOURISM
                                                 
Sport & Adventure Tourism 5                                                  
Nature-based Activity Management 5                                                  
Technology and Trends in Sports Tourism 5                                                  
                                                 
Integrated Marketing Communications 5  
       
               
               
Digital Media Tools for Marketing Purposes 5  
       
               
               
Brand Strategies 5  
       
               
               
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ
(Select 15 ECTS)
                                                 
Entrepreneurship in Practice: Special area 5                                                  
JA Company Program 10                                                  
                                                 
Service Business 5  
         
                 
           
Service Design 5  
         
                 
           
Brand Expertise 5  
         
                 
           
                                                 
Integrated Marketing Communication 5  
       
               
               
Media Planning 5  
       
               
               
Content Marketing 5  
       
               
               
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD 5-30 op
(Select 0 ECTS)
                                                 
075000030450000000151522.522.5000000
PRACTICAL TRAINING
                                                 
Practical Training 30      
           
                       
00030000000300000000000001515
FREE-CHOICE STUDIES
(Select 5 ECTS)
                                                 
Foreign Language 5                                                  
Other free-choice course/module 5                                                  
World of Wines and Beers 5                                                  
First Aid 1 1                                                  
First Aid 2 1                                                  
0000000000000000000000000
THESIS
                                                 
Thesis 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
ECTS credits per period / semester / academic year 60606060606060606060606060606060606060606060606060

The curriculum has been planned so that the student completes about 60 ECTS credits per academic year and about 30 ECTS credits per semester

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Matkailualan koulutuksessa opiskelija suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeenä on restonomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto 3,5 vuotta. Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Matkailun koulutus on osa Business-osaamisaluetta, johon kuuluvat matkailun lisäksi liiketalouden ja liikunnan koulutukset sekä suomeksi että englanniksi. Opiskelijan onkin näin mahdollista ottaa opintoja myös toisista koulutuksista.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. Opintojen läpikulkevana teemana ovat tapahtumien järjestäminen, matkailun tuotekehitys sekä matkailuyrittäjyyden, kansainvälisyyden ja itsetuntemuksen ja hyvinvoivan työyhteisön kehittäminen. Erilaisissa oppimistehtävissä tehdään tiivistä yhteistyötä matkailun toimijoiden kanssa. Opintojen aikana tehdään opintomatkoja sekä perusopinnoissa että suuntautumisvaihtoehdoissa esim. Matkamessut osana Tapahtumatuotannon opintoja.

Opintojen alussa keskitytään perustaitojen ja tietämyksen kartuttamiseen, jonka jälkeen siirrytään opitun soveltamiseen. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten.

Matkailupalvelut koostuvat monista eri osista, kuten majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja liikennepalveluista sekä tapahtuma-, kokous- ja kongressipalveluista. Opintojen lopussa korostuu osaamisen hyödyntäminen käytännössä ja erilaisissa älykkäissä ratkaisuissa.

Syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla jokainen opiskelijamme rakentaa toisen vuoden opinnoista alkaen itselleen yksilöllisen oppimispolun vaihtoehtoisten aineopintojen kautta. Osaamisalueellamme voit syventää osaamistasi tapahtumatuotannossa, yrittäjyydessä, asiakaskokemuksen kehittämisessä tai markkinointiviestinnässä. Tarjolla on myös englanninkieliset syventävät opinnot: Event Management, Hospitality Management tai Arctic Sports and Tourism. Yksilöllisellä polulla voit myös syventää kansainvälisyysosaamistasi (kv-vaihto ja/tai kv-harjoittelu). Omaa yksilöllistä polkuasi vahvistat erilaisten työelämälähtöisten tehtävien ja harjoitteluiden avulla. Opinnäytetyöllä voit vielä vahvistaa omaa osaamistasi valitsemallasi polulla. (not translated)