IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILUN KOULUTUS > MATKAILUN KOULUTUS 2016
Päivätoteutus ...

MATKAILUN KOULUTUS 2016

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
AKTIVITEETTIMATKAILUN PERUSTEET
                                                 
Matkailun perusteet 5
     
           
                       
Liikunnan perusteet 5
     
           
                       
Basics of Tourism English 3
     
           
                       
13000130000006.56.5000000000000
MATKAILUN PALVELUTOIMINTA
                                                 
Matkailun asiakaspalvelu 5
     
           
                       
Suomen ja maailman matkailumaantiede 4
     
           
                     
Tietotekniikka ja sähköinen viestintä 3
     
           
                       
Business Communication Skills 3
       
             
                   
1500010500000463.51.50000000000
TEKEVÄ AMK
                                                 
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                         
Projektitoiminta 3
     
           
                   
Liiketoimintaosaaminen 3
       
             
                   
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
           
                     
100004600000223.52.50000000000
MATKAILUALA TYÖNÄ
                                                 
Majoituspalvelut 4
       
             
                   
Matkailun ruokapalvelut 7
       
             
                   
Ohjelmapalvelut 4
       
             
                   
Turvallisuus ja ensiapu 3
       
             
                   
Työelämäjakso 7
       
             
                   
25000025000000012.512.50000000000
MATKAILUTUOTTEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN
                                                 
Matkailutuotteen kehitys 4  
       
               
               
Tuotekehitysprojekti 3  
       
               
               
Matkailumarkkinointi 5  
       
               
               
Taloushallinnon perusteet 5  
       
               
               
Tapahtumamatkailu 3                                                  
017000017000000008.58.500000000
KANSAINVÄLINEN PALVELUYMPÄRISTÖ
                                                 
Distribution of Tourism Products 5  
       
               
               
Interactive English 4  
       
               
               
Svenska inom turismen 1 3  
       
               
               
Svenska inom turismen 2 3  
         
                 
           
01500001230000000661.51.5000000
KANSAINVÄLISEN MATKAILUN SUUNNITTELU
                                                 
Matkailun suunnittelu 3    
           
                     
   
Matkailun lainsäädäntö 3    
         
                   
       
Finland for International Tourists 6    
         
                   
       
001200000930000000004.54.51.51.500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5    
         
                   
       
00500000500000000002.52.50000
MATKAILUYRITYKSEN ESIMIESTYÖ
                                                 
Matkailupalvelujen markkinointi 5    
           
                     
   
Johdon laskenta 5    
           
                     
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
ELÄMYSAKTIVITEETIT
                                                 
Elämysaktiviteettien suunnittelu ja toteutus 5  
         
                 
           
Luonto- ja liikunta-aktiviteetit 5  
         
                 
           
Elämysaktiviteettien toimintaympäristöt 5  
         
                 
           
MAJOITUSYRITYKSEN TOIMINTA
                                                 
Majoitusyrityksen sisäinen toiminta 5  
         
                 
           
Kannattava majoitusyritys 5  
         
                 
           
Majoitusyrityksen kehittäminen 5  
         
                 
           
PERSONAL TRAINING
                                                 
Terveysliikuntavalmennus 7  
         
                 
           
Liikunta ja terveysongelmat 3  
         
                 
           
Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus 3  
         
                 
           
Yhteisön liikunnan edistäminen 2  
         
                 
           
HYVINVOINTIMATKAILU
                                                 
Luonto ja kulttuuri hyvinvoinnin lähteenä 5    
         
                   
       
Liikunnalliset hyvinvointilajit 5    
         
                   
       
Suomalaisen hyvinvointimatkailun kehittäminen 5    
         
                   
       
RUOKA MATKAILUSSA
                                                 
Ruokapalvelun prosessit ja laatu 6    
         
                   
       
Ruokapalvelun ammattiosaaminen 6    
         
                   
       
Ruokapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen 3    
         
                   
       
LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
                                                 
Liikunnan eri muodot pienillä lapsilla 6    
         
                   
       
Liikunta lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukijana 5    
         
                   
       
Lasten ja nuorten liikunnan ohjaaminen 4    
         
                   
       
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
04545000045450000000022.522.522.522.50000
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1: teema, palvelutuotanto 12  
         
                 
           
Harjoittelu 2: teema, esimiestyöskentely 18      
           
                       
01201800012001800000066000099
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.83.83.83.800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Luonto- ja liikuntamatkailun järjestäminen 3                                                  
Järjestyksenvalvojakoulutus 3                                                  
Onko ruoka kulttuuria? 3                                                  
Baarityöskentely 3                                                  
Vastaavan hoitajan pätevyys 5
     
           
                       
Matkailun historia 3                                                  
Viinitieto 3                                                  
Suomalainen kulttuuri 3                                                  
Kajaanin kulttuurirastit 3                                                  
Destination Marketing 3                                                  
Bygg upp din svenska 3  
       
               
               
Build up your English 3
     
           
                       
Foreign Language 5                                                  
Muu vapaavalintainen kokonaisuus 5                                                  
8300803000044001.51.500000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Matkailualan koulutuksessa opiskelija suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeenä on restonomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto 3,5 vuotta. Koulutusajan enimmäispituus on 4,5 vuotta. Aloituspaikkoja on 40. Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Matkailun koulutus tekee tiivistä yhteistyötä liikunnanohjaajakoulutuksen kanssa.

Koulutuksessa voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla, mm.

Elämysaktiviteetit
Opit tunnistamaan keskeiset luonto- ja liikuntamatkailun kesä- ja talviaktiviteetit Suomessa sekä ymmärtämään niiden toteutuksen keskeiset vaatimukset. Opit hallitsemaan eri luontoliikuntalajien vaatimia perustaitoja. Opit tuottamaan asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia.

Hyvinvointimatkailu
Hyvinvointimatkailussa opit tunnistamaan ja ymmärtämään hyvinvointipalvelujen merkityksen osana matkailun kenttää. Osaat soveltaa eri liikuntalajeja ja hoitomuotoja eri lähtökohdista tulevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuottamaan niistä matkailuun soveltuvia palvelupaketteja.

Majoitusliiketoiminta
Opit ymmärtämään majoitusalan monimuotoisuuden sekä muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset alaan. Opit kehittämään majoituspalvelutoimintaa asiakaslähtöisesti.

Ruokapalvelut
Opit ymmärtämään kokonaisvaltaisesti ruokapalvelujen merkityksen matkailussa sekä arvioimaan laatuun vaikuttavien tekijöiden merkityksen. Samalla opit toteuttamaan ruokapalveluita erilaisissa asiakastilanteissa verkostoja hyödyntäen.