IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILUN KOULUTUS > MATKAILUN KOULUTUS 2021
Päivätoteutus ...

MATKAILUN KOULUTUS 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
MATKAILUN PERUSTAIDOT
                                                 
Matkailun perusteet 5
     
           
                         
Matkailun toimintaympäristöt 3
       
             
                     
Töissä matkailualalla 5
       
               
                   
Matkailuyrityksen toiminta 5
       
             
                   
Asiakassuuntainen markkinointi 5  
       
               
               
1850051350000505.57.52.52.500000000
MATKAILUN ASIAKASPALVELU
                                                 
Asiakkaan kohtaaminen 3
     
             
                       
Majoituspalvelut 5
     
             
                       
Matkailun kuljetus-, myynti- ja varauspalvelut 5  
       
               
                 
Matkailun ruokapalvelut 5
       
             
                     
13500855000008505000000000
TAPAHTUMIEN JA MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMINEN
                                                 
Tapahtuman järjestämisen perusteet 5
       
             
                   
Uudet teknologiat businessajureina 3  
         
                   
           
Palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen 4  
         
                 
           
57000507000002.52.50025000000
VIESTINTÄOSAAMINEN
                                                 
ICT-valmiudet 3
     
           
                       
Svenska i arbetslivet 5
     
           
                       
Business English 5
       
             
                   
Osaajana kehittyminen 3
 
 
     
   
           
         
Työelämän viestintätaidot 5
     
           
                       
Professional English 5  
       
               
               
20510155501007.57.52.52.52.52.500100000
MATKAILULIIKETOIMINTA
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
     
             
                       
Liike-elämän perusmatematiikka 3
       
             
                   
Matkailupalveluiden myyntiprosessit 5  
         
                 
           
85005305000051.51.5002.52.5000000
ESIMIESTAIDOT MATKAILUALALLA
                                                 
Johdon laskenta 5  
         
                 
           
Matkailuyrityksen vastuullinen johtaminen 5  
         
                 
           
Matkailun lainsäädäntö 3    
         
                   
         
Matkailun strateginen suunnittelu 5    
         
                   
       
0108000010800000000555.52.50000
JOHTAJUUS JA TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI
                                                 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 5    
           
                     
   
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työhyvinvointi 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                                 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                   
       
00500000500000000002.52.50000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
()
                                                 
TAPAHTUMATUOTANTO
                                                 
Kannattava tapahtumatuotanto 5  
       
               
               
Tapahtumien elämyksellisyys 5  
       
               
               
Tuotanto I 5  
       
             
           
EVENT MANAGEMENT
                                                 
Experiential Events 5  
       
               
               
Profitable Event Management 5  
       
               
               
Field-specific Event Production 5  
       
               
               
HOSPITALITY MANAGEMENT
                                                 
Congress and Meeting Management MICE 5    
         
                   
       
Hospitality and Facility Management 5    
         
                   
       
Managing Customer Experience 5    
         
                   
       
ARCTIC SPORTS AND TOURISM
                                                 
Sport & Adventure Tourism 5  
         
                 
           
Nature-based Activity Management 5  
         
                 
           
Technology and Trends in Sports Tourism 5  
         
                 
           
BUSINESS VALUE FROM MARKETING COMMUNICATIONS DYNAMICS
                                                 
Integrated Marketing Communications 5                                                  
Digital Media Tools for Marketing Purposes 5                                                  
Brand Strategies 5                                                  
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                  
Vuosi Yrittäjänä, korkeakoulu 10                                                  
ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN
                                                 
Asiakaskokemus ja ostokäyttäytyminen 5                                                  
Palvelumuotoilu 5                                                  
Brändiasiantuntijuus 5                                                  
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TYÖKALUT
                                                 
Markkinointiviestintä 5                                                  
Mediasuunnittelu 5                                                  
Sisällöntuotanto 5                                                  
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD 5-30 op
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
0451500027.517.51500000013.813.88.88.87.57.50000
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30      
           
                       
00030000000300000000000001515
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Foreign Language 5                                                  
Muu vapaavalintainen kokonaisuus 5                                                  
Matkalla viinien ja oluiden maailmaan 5                                                  
Ensiapu 1 1                                                  
Ensiapu 2 1                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Matkailualan koulutuksessa opiskelija suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeenä on restonomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto 3,5 vuotta. Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Matkailun koulutus on osa Business-osaamisaluetta, johon kuuluvat matkailun lisäksi liiketalouden ja liikunnan koulutukset sekä suomeksi että englanniksi. Opiskelijan onkin näin mahdollista ottaa opintoja myös toisista koulutuksista.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. Opintojen läpikulkevana teemana ovat tapahtumien järjestäminen, matkailun tuotekehitys sekä matkailuyrittäjyyden, kansainvälisyyden ja itsetuntemuksen ja hyvinvoivan työyhteisön kehittäminen. Erilaisissa oppimistehtävissä tehdään tiivistä yhteistyötä matkailun toimijoiden kanssa. Opintojen aikana tehdään opintomatkoja sekä perusopinnoissa että suuntautumisvaihtoehdoissa esim. Matkamessut osana Tapahtumatuotannon opintoja.

Opintojen alussa keskitytään perustaitojen ja tietämyksen kartuttamiseen, jonka jälkeen siirrytään opitun soveltamiseen. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten.

Matkailupalvelut koostuvat monista eri osista, kuten majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja liikennepalveluista sekä tapahtuma-, kokous- ja kongressipalveluista. Opintojen lopussa korostuu osaamisen hyödyntäminen käytännössä ja erilaisissa älykkäissä ratkaisuissa.

Syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla jokainen opiskelijamme rakentaa toisen vuoden opinnoista alkaen itselleen yksilöllisen oppimispolun vaihtoehtoisten aineopintojen kautta. Osaamisalueellamme voit syventää osaamistasi tapahtumatuotannossa, yrittäjyydessä, asiakaskokemuksen kehittämisessä tai markkinointiviestinnässä. Tarjolla on myös englanninkieliset syventävät opinnot: Event Management, Hospitality Management tai Arctic Sports and Tourism. Yksilöllisellä polulla voit myös syventää kansainvälisyysosaamistasi (kv-vaihto ja/tai kv-harjoittelu). Omaa yksilöllistä polkuasi vahvistat erilaisten työelämälähtöisten tehtävien ja harjoitteluiden avulla. Opinnäytetyöllä voit vielä vahvistaa omaa osaamistasi valitsemallasi polulla.