IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP (2016) TALOUSHALLINTO JA JURIDIIKKA
Päivätoteutus ...

LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP (2016) Taloushallinto ja juridiikka

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TEKEVÄ AMK
                                                 
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                   
Projektitoiminta 3
     
           
                   
Liiketoimintaosaaminen 3
     
           
                         
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
           
                   
10.00005.34.70000032.32.32.30000000000
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
                                                 
Yritystoiminnan perusteet 2
     
           
 
                   
Asiakassuuntainen markkinointi 5
     
         
                     
Laskentatoimen ja rahoituksen perusteet 7
     
           
                   
140006.77.3000001.7543.30000000000
TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
                                                 
Sopimus-, kauppa- ja markkinointioikeus 5
       
             
                   
Kansantaloudesta alueiden talouteen 5
       
             
                   
100000100000000550000000000
MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
Tietojenkäsittely ja sähköinen viestintä 7
     
         
                     
Tekstinkäsittely ja toimistotyö 3
     
           
                         
Talousmatematiikka 5
     
           
                       
15.000012.72.3000007.84.82.300000000000
VIESTINTÄOSAAMINEN
                                                 
Liikeviestintä 3
     
           
                       
Svenska i affärslivet 5
     
           
                     
Business English 5
       
             
                   
Oppijana ammattikorkeakoulussa 1
     
         
   
                   
14000680000024530000000000
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Toimiva yritys 5  
       
               
               
Markkinointi kilpailuetuna 5
       
             
                   
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen 5  
         
                 
           
Business Projects 5  
     
           
       
518.31.700511.76.71.700002.52.55.85.83.33.30.80.80000
TYÖELÄMÄOSAAMINEN
                                                 
Työyhteisöosaaminen 3    
           
                     
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja hallinto 7  
     
   
         
       
   
03.56.50003.5006.5000001.81.800003.33.300
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 7  
       
 
             
   
     
04.72.300004.702.300000002.32.3002.3000
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
TALOUSHALLINTO JA JURIDIIKKA
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
LASKENTATOIMEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Kirjanpidon jatkokurssi 5  
       
               
               
Tilinpäätös ja analysointi 5  
         
                 
           
English for Accounting and Law 5  
         
                 
           
015000051000000002.52.555000000
VEROTUKSEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Yritysverotus 5  
         
                 
           
Henkilöverotus 5    
           
                     
   
Arvonlisäverotus 5  
       
               
               
01050005505000002.52.52.52.5002.52.500
LIIKETOIMINNAN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Yritysoikeus 5  
       
               
               
Hallinto ja oikeudenhoito 5    
           
                     
   
Tilintarkastus 5  
         
                 
           
Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto 5  
         
                 
           
015500051005000002.52.555002.52.500
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
                 
 
0011.33.800003.87.53.80000000003.83.83.83.80
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena 3                                                  
Arvopaperikauppa 3                                                  
Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto 3                                                  
Esimiesviestintä 5                                                  
Finanssimatematiikka 3                                                  
Henkilöverotus 3                                                  
Henkilö- ja rikosturvallisuus 3                                                  
Hyvä kirjanpitotapa 3                                                  
InDesign ja Publisher julkaisuohjelmat 3                                                  
Innova Start Up 3                                                  
Johtamisen menetelmät ja strategiat 5                                                  
Johtamisen uudet suuntaukset 5                                                  
Julkishallinto 3                                                  
Julkistalous 3                                                  
Kansainvälistyjän tapakulttuuri 3                                                  
Kiinteistönvälitys 3                                                  
Konsernitilinpäätös 3                                                  
Minä bisnesviestijänä 3                                                  
Naiset ja johtaminen 3                                                  
Organisaatiopsykologia 3                                                  
Palkkahallinto 3                                                  
Perhe- ja perintöoikeus 3                                                  
Projektiopinnot 5                                                  
Rahoituksen perusteet 3                                                  
Riskienhallinta 3                                                  
Sosiaalinen media markkinointiympäristönä 3                                                  
Taloushallinnon case Lemon Softilla 3                                                  
Tuotannon ja logistiikan perusteet 3                                                  
Vienti- ja tuontitoiminta 3                                                  
Yhteisöviestintä ja tiedottaminen 5                                                  
Yrityksen kansainvälistäminen 3                                                  
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                  
Bygg upp din svenska 3                                                  
Deutsche Grammatik 3                                                  
English Conversation 3                                                  
Fakta inom din bransch 3                                                  
Fakten über Finnland 3                                                  
Francais et le travail 1 3                                                  
Liikevenäjä 3                                                  
Norden i ett nötskal 3                                                  
Practice first 3                                                  
Ranskan kielioppiharjoituksia 3                                                  
Venäjän perusteet 1 5                                                  
Venäjän perusteet 2 3                                                  
Venäjän perusteet 3 3                                                  
Basic German 2 3                                                  
Basic German 3 3                                                  
Basic Russian 1 5                                                  
Basic French 2 3                                                  
Basic French 3 3                                                  
Basic Spanish 1 5                                                  
Työelämän espanja 1 3                                                  
Työelämän espanja 2 3                                                  
Basic Italian 2 3                                                  
Basic Swedish 1 5                                                  
Basic German 1 5                                                  
Basic French 1 5                                                  
Basic Italian 1 5                                                  
Academic Writing 3                                                  
Going Global 3                                                  
Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä 3                                                  
Yritysrahoitus 3                                                  
Build up Your English 3                                                  
Ostokäyttäytyminen 3