IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2016) MARKKINOINTI
Päivätoteutus ...

LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2016) Markkinointi

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TEKEVÄ AMK
                                                 
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                   
Projektitoiminta 3
     
           
                   
Liiketoimintaosaaminen 3
     
           
                         
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
           
                   
10.00005.34.70000032.32.32.30000000000
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET
                                                 
Yritystoiminnan perusteet 2
     
           
 
                   
Asiakassuuntainen markkinointi 5
     
         
                     
Laskentatoimen ja rahoituksen perusteet 7
     
           
                   
140006.77.3000001.7543.30000000000
TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN
                                                 
Sopimus-, kauppa- ja markkinointioikeus 5
       
             
                   
Kansantaloudesta alueiden talouteen 5
       
             
                   
100000100000000550000000000
MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
Tietojenkäsittely ja sähköinen viestintä 7
     
         
                     
Talousmatematiikka 5
     
           
                       
Tekstinkäsittely 3
     
           
                         
15.000012.72.3000007.84.82.300000000000
VIESTINTÄOSAAMINEN
                                                 
Liikeviestintä 3
     
           
                       
Svenska i affärslivet 5
     
           
                     
Business English 5
       
             
                   
Oppijana ammattikorkeakoulussa 1
     
         
   
                   
14000680000024530000000000
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Toimiva yritys 5  
       
               
           
Markkinointi kilpailuetuna 5
       
             
                   
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen 5  
         
                 
           
Business Projects 5  
     
           
       
518.31.70058.310.01.700002.52.53.35.05.05.00.80.80000
TYÖELÄMÄOSAAMINEN
                                                 
Työyhteisöosaaminen 3    
         
                   
       
Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja hallinto 7    
         
                   
       
001000000100000000000550000
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 7  
       
               
         
04.72.300004.72.3000000002.32.32.300000
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
MARKKINOINTI
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
MARKKINOINNIN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Brandit ja kilpailuedut 5  
       
               
               
Myyntiosaaminen ja asiakassuhteet 5  
       
               
               
Visuaalinen suunnittelu 5  
       
               
               
Integroitu markkinointiviestintä 10  
       
             
             
025.0000021.73.3000000010.810.83.30000000
LIIKETOIMINNAN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                 
Ostokäyttäytyminen 5  
       
             
 
           
Palvelut ja palveluliiketoiminta 5  
         
                 
           
Markkinointitutkimus 5  
         
                 
           
English for Marketing 5    
         
                   
       
Strateginen markkinointi 5    
         
                   
       
015.0100001.713.3100000001.706.76.7550000
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
                 
 
0011.33.800003.87.53.80000000003.83.83.83.80
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena 3                                                  
Arvopaperikauppa 3                                                  
Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto 3                                                  
Esimiesviestintä 5                                                  
Finanssimatematiikka 3                                                  
Henkilöverotus 3                                                  
Henkilö- ja rikosturvallisuus 3                                                  
Hyvä kirjanpitotapa 3                                                  
InDesign ja Publisher julkaisuohjelmat 3                                                  
Innova Start Up 3                                                  
Johtamisen menetelmät ja strategiat 5                                                  
Johtamisen uudet suuntaukset 5                                                  
Julkishallinto 3                                                  
Julkistalous 3                                                  
Kansainvälistyjän tapakulttuuri 3                                                  
Kiinteistönvälitys 3                                                  
Konsernitilinpäätös 3                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Minä bisnesviestijänä 3                                                  
Naiset ja johtaminen 3                                                  
Organisaatiopsykologia 3                                                  
Palkkahallinto 3                                                  
Perhe- ja perintöoikeus 3                                                  
Projektiopinnot 5                                                  
Rahoituksen perusteet 3                                                  
Riskienhallinta 3                                                  
Sosiaalinen media markkinointiympäristönä 3                                                  
Taloushallinnon case Lemon Softilla 3                                                  
Tuotannon ja logistiikan perusteet 3                                                  
Vienti- ja tuontitoiminta 3                                                  
Yhteisöviestintä ja tiedottaminen 5                                                  
Yrityksen kansainvälistäminen 3                                                  
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                  
Bygg upp din svenska 3                                                  
Deutsche Grammatik 3                                                  
English Conversation 3                                                  
Fakta inom din bransch 3                                                  
Fakten über Finnland 3                                                  
Francais et le travail 1 3                                                  
Liikevenäjä 3                                                  
Norden i ett nötskal 3                                                  
Practice first 3                                                  
Ranskan kielioppiharjoituksia 3                                                  
Venäjän perusteet 1 5                                                  
Venäjän perusteet 2 3                                                  
Venäjän perusteet 3 3                                                  
Basic German 2 3                                                  
Basic German 3 3                                                  
Basic Russian 1 5                                                  
Basic French 2 3                                                  
Basic French 3 3                                                  
Basic Spanish 1 5                                                  
Työelämän espanja 1 3                                                  
Työelämän espanja 2 3                                                  
Basic Italian 2 3                                                  
Basic Swedish 1 5                                                  
Basic German 1 5                                                  
Basic French 1 5                                                  
Basic Italian 1 5                                                  
Academic Writing 3                                                  
Going Global 3                                                  
Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä 3                                                  
Yritysrahoitus 3                                                  
Build up Your English 3                                                  
Strateginen markkinointi 5                                                  
Ostokäyttäytyminen 3