IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2018) TALOUSHALLINTO
Päivätoteutus ...

LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2018) TALOUSHALLINTO

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
     
           
                       
Yritysten liiketoimintapotentiaalit 2
       
             
                   
Yrityksen asiakasmarkkinointi 5
     
           
                       
Laskentatoimen perusteet 5
     
           
                       
Sopimus-, kauppa- ja markkinaoikeus 5
       
             
                   
Kansainvälinen talous 5
       
             
                   
250001312000006.56.5660000000000
MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
Tehokas digiviestintä 5
     
         
                   
Teknologialla tuloksekasta liiketoimintaa 5
     
         
                   
Yritysmaailman matematiikka 5
     
           
                     
150007.57.5000002.5552.50000000000
VIESTINTÄOSAAMINEN
                                                 
Svenska i affärslivet 5
       
             
                   
Intercultural Communication 3  
       
               
               
Liikeviestintä 5
     
           
                       
Business English 5
     
           
                       
1530010530000552.52.51.51.500000000
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Logistiikka ja riskienhallinta 5    
           
                     
   
Markkinointi kilpailuetuna 5
       
             
                   
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Yritysrahoituksen suunnittelu 3  
       
               
               
Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen 5    
           
                     
   
5810005800100002.52.54400005500
TYÖELÄMÄOSAAMINEN
                                                 
Työyhteisöosaaminen ja HRM 5    
           
                     
   
Työoikeus 3  
       
               
               
Palkkahallinto 3  
       
               
               
0650006005000003300002.52.500
YRITYKSEN KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                                 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
           
                     
   
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3
       
             
                   
Business projektit 5  
       
             
           
3550032.52.5050001.51.51.31.31.31.3002.52.500
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
TALOUSHALLINTO
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
TALOUSHALLINNON SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Käytännön kirjanpito 5  
       
               
               
Tilinpäätös ja analysointi 5  
         
                 
           
Digitaalinen laskentatoimi 5  
         
                 
           
Tilintarkastus 5    
           
                     
   
Yritysverotus 5  
         
                 
           
Arvonlisäverotus 5  
       
               
               
Yritys- ja yhteisöoikeus 5  
         
                 
           
Projektit - asiakasprojektit 5  
       
             
           
English for Accounting 5  
         
                 
           
040500012.527.505000006.36.313.813.8002.52.500
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                   
007.57.5000007.57.500000000003.83.83.83.8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena 3                                                  
Arvopaperikauppa 3                                                  
Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto 3                                                  
Esimiesviestintä 5                                                  
Finanssimatematiikka 3                                                  
Henkilöverotus 3                                                  
Henkilö- ja rikosturvallisuus 3                                                  
Hyvä kirjanpitotapa 3                                                  
InDesign ja Publisher julkaisuohjelmat 3                                                  
Innova Start Up 3                                                  
Johtamisen menetelmät ja strategiat 5                                                  
Johtamisen uudet suuntaukset 5                                                  
Julkishallinto 3                                                  
Julkistalous 3                                                  
Kansainvälistyjän tapakulttuuri 3                                                  
Kiinteistönvälitys 3                                                  
Konsernitilinpäätös 3                                                  
Ostokäyttäytyminen 3                                                  
Minä bisnesviestijänä 3                                                  
Naiset ja johtaminen 3                                                  
Organisaatiopsykologia 3                                                  
Palkkahallinto 3                                                  
Perhe- ja perintöoikeus 3                                                  
Projektiopinnot 5                                                  
Rahoituksen perusteet 3                                                  
Riskienhallinta 3                                                  
Sosiaalinen media markkinointiympäristönä 3                                                  
Strateginen markkinointi 4                                                  
Taloushallinnon case Lemon Softilla 3                                                  
Tuotannon ja logistiikan perusteet 3                                                  
Vienti- ja tuontitoiminta 3                                                  
Yhteisöviestintä ja tiedottaminen 5                                                  
Yrityksen kansainvälistäminen 3                                                  
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                  
Bygg upp din svenska 3                                                  
Deutsche Grammatik 3                                                  
English Conversation 3                                                  
Fakta inom din bransch 3                                                  
Fakten über Finnland 3                                                  
Francais et le travail 1 3                                                  
Liikevenäjä 3                                                  
Norden i ett nötskal 3                                                  
Ranskan kielioppiharjoituksia 3                                                  
Venäjän perusteet 1 5                                                  
Venäjän perusteet 2 3                                                  
Venäjän perusteet 3 3                                                  
Basic German 2 3                                                  
Basic German 3 3                                                  
Basic Russian 1 5                                                  
Basic French 2 3                                                  
Basic French 3 3                                                  
Basic Spanish 1 5                                                  
Työelämän espanja 1 3                                                  
Työelämän espanja 2 3                                                  
Basic Italian 2 3                                                  
Basic Swedish 1 5                                                  
Basic German 1 5                                                  
Basic French 1 5                                                  
Basic Italian 1 5                                                  
Academic Writing 3                                                  
Going Global 3                                                  
Kauppaketjut ja vähittäismyynti työkenttänä 3                                                  
Yritysrahoitus 3                                                  
Build up Your English 3                                                  
Strateginen markkinointi 5                                                  
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TALOUSHALLINNON OSAAJA

Taloushallinnon opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen kulloinkin voimassa olevien taloushallintoa ohjaavien säännösten mukaisesti. Hän osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla.

Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisessti.

Opiskelija tuntee yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaa hakea ja soveltaa kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Hän osaa viestiä yrityksen taloudellisista asioista englannin kielellä.

Opiskelija saa valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa talouden suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen että verohallinnon ja rahoituslaitosten tehtävissä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HTM-tutkintovaatimuksen edellyttämiä opintoja.