IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2020) MARKKINOINTI
Päivätoteutus ...

LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2020) Markkinointi

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Asiakassuuntainen markkinointi 5
     
           
                       
Laskentatoimen perusteet 5
     
           
                       
Sopimus- ja kauppaoikeus 5
       
             
                   
Kansainvälinen talous 5
       
             
                   
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
     
           
                       
Kilpailukykyä markkinoille 5
       
             
                   
300001515000007.57.57.57.50000000000
MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
ICT-valmiudet 3
     
           
                       
Liike-elämän matematiikka 5
       
             
                   
800035000001.51.52.52.50000000000
VIESTINTÄOSAAMINEN
                                                 
Svenska i arbetslivet 5
     
           
                       
Työelämän viestintätaidot 5
     
           
                       
Osaajana kehittyminen 3
 
 
   
   
       
       
Business English 5
       
             
                   
Professional English 5  
       
               
               
17510116501005.55.5332.52.5000.50.50000
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Palveluiden markkinointi ja myyntiosaaminen 4  
       
               
               
Ajankohtaista businessfoorumeilla 3  
       
               
               
Työoikeus 3  
         
                 
           
Palkkahallinto 3  
         
                 
           
018000012600000006633000000
YRITYKSEN KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                                 
Tapahtuman järjestämisen perusteet 5
       
             
                   
Uudet teknologiat businessajureina 3  
         
                 
           
Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen 5    
         
                   
       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
           
                     
   
531000503550002.52.5001.51.52.52.52.52.500
JOHTAJUUS JA HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ
                                                 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 5    
           
                     
   
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työhyvinvointi 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
MARKKINOINNIN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 48 op)
                                                 
MARKKINOINNIN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN
                                                 
Markkinoinnin strateginen kehittäminen 3    
           
                     
   
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TYÖKALUT
                                                 
Markkinointiviestintä 5  
       
               
               
Mediasuunnittelu 5  
       
               
               
Sisällöntuotanto 5  
       
               
               
ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN
                                                 
Asiakaskokemus ja ostokäyttäytyminen 5  
         
                 
           
Palvelumuotoilu 5  
         
                 
           
Brändiasiantuntijuus 5  
         
                 
           
MARKKINOINNIN KANSAINVÄLINEN KOHDERYHMÄTUTKIMUS
                                                 
Globaalit markkinat ja tuotteen lanseeraus 5    
         
                   
       
Sähköiset myyntikanavat ja verkkokauppa 5    
         
                   
       
Markkinointitutkimus 5    
         
                   
       
TAPAHTUMATUOTANTO
                                                 
Kannattava tapahtumatuotanto 5    
         
                   
       
Tapahtumien elämyksellisyys 5    
         
                   
       
Tuotanto I 5    
         
                 
   
EVENT MANAGEMENT
                                                 
Experiential Events 5    
         
                   
       
Profitable Event Management 5    
         
                   
       
Field-specific Event Production 5    
         
                   
       
HOSPITALITY MANAGEMENT
                                                 
Congress and Meeting Management MICE 5    
         
                   
       
Hospitality and Facility Management 5  
       
               
       
Managing Customer Experience 5    
         
                   
       
BUSINESS VALUE FROM COMMUNICATIONS DYNAMICS
                                                 
Integrated Marketing Communications 5    
         
                   
       
Digital Media Tools for Marketing Purposes 5    
         
                   
       
Brand Strategies 5    
         
                   
       
032.575.50001517.5687.5000007.57.58.88.834343.83.800
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30      
           
                       
00030000000300000000000001515
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Alaistaidot: onnistu ja kehity alaisena 3                                                  
Arvopaperikauppa 3                                                  
Asunto-osakeyhtiön laskentatoimi ja hallinto 3                                                  
Esimiesviestintä 5                                                  
Finanssimatematiikka 3                                                  
Henkilöverotus 3                                                  
Henkilö- ja rikosturvallisuus 3                                                  
Hyvä kirjanpitotapa 3                                                  
InDesign ja Publisher julkaisuohjelmat 3                                                  
Innova Start Up 3                                                  
Johtamisen menetelmät ja strategiat 5                                                  
Johtamisen uudet suuntaukset 5                                                  
Julkishallinto 3                                                  
Julkistalous 3                                                  
Kansainvälistyjän tapakulttuuri 3                                                  
Kiinteistönvälitys 3                                                  
Konsernitilinpäätös 3                                                  
Ostokäyttäytyminen 3                                                  
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                  
Minä bisnesviestijänä 3                                                  
Naiset ja johtaminen 3                                                  
Organisaatiopsykologia 3                                                  
Palkkahallinto 3                                                  
Perhe- ja perintöoikeus 3                                                  
Projektiopinnot 5                                                  
Rahoituksen perusteet 3                                                  
Riskienhallinta 3                                                  
Sosiaalinen media markkinointiympäristönä 3                                                  
Strateginen markkinointi 4                                                  
Taloushallinnon case Lemon Softilla 3                                                  
Tuotannon ja logistiikan perusteet 3                                                  
Vienti- ja tuontitoiminta 3                                                  
Yhteisöviestintä ja tiedottaminen 5                                                  
Yrityksen kansainvälistäminen 3                                                  
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                  
English Conversation 3                                                  
Fakta inom din bransch 3                                                  
Fakten über Finnland 3                                                  
Francais et le travail 1 3                                                  
Liikevenäjä 3                                                  
Deutsche Grammatik 3                                                  
Norden i ett nötskal 3                                                  
Ranskan kielioppiharjoituksia 3                                                  
Venäjän perusteet 1 5                                                  
Venäjän perusteet 2 3                                                  
Venäjän perusteet 3 3                                                  
Basic German 2 3                                                  
Basic German 3 3                                                  
Basic Russian 1 5                                                  
Basic French 2 3                                                  
Basic French 3 3