IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTO 2015

LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto 2015

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Opiskeluvalmiudet 2
     
         
                   
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
           
                       
Tekstinkäsittely 3
     
           
                       
Liikeviestintä 4
       
             
                   
1200075000003.53.52.52.50000000000
YRITYSTOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Yritystalouden perusteet 3
     
           
                       
Riskienhallinta 3    
         
                   
       
Liiketoiminnan suunnittelu 3    
         
                   
       
Johtaminen 3
       
             
                   
Aluetalouden perusteet 3
       
             
                   
906036006001.51.5330000330000
MARKKINOINTIOSAAMINEN
                                                 
Asiakassuuntainen markkinointi 3
     
           
                       
Asiakaspalvelun palvelukulttuuri 3
       
             
                   
Markkinointiviestintä 3  
       
               
               
630033300001.51.51.51.51.51.500000000
TALOUSHALLINTO-OSAAMINEN
                                                 
Laskentatoimen perusteet 6
       
             
                   
Rahoituksen perusteet 3  
         
                 
           
630006030000033001.51.5000000
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Yritysverotus 4  
         
                 
           
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Asiantuntijapalveluiden markkinointi ja tuotteistaminen 3  
         
                 
           
Strateginen markkinointi 4    
         
                 
   
Sopimus- ja kauppaoikeus 6
     
           
                       
Yrityksen kansainvälistäminen 3    
           
                     
   
61270605725033002.52.53.53.5112.52.500
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Kokoustaito ja tiedottaminen 3  
       
               
               
Asiakirjoittaminen 3    
         
                 
   
Basics of Professional English 3
     
           
                       
English for Management 3    
         
                   
       
Business Communication Skills 4  
       
               
               
Svenska i affärslivet 1 3
       
             
                   
Svenska i affärslivet 2 3  
         
                 
           
6106033734.51.501.51.51.51.53.53.51.51.52.32.30.80.800
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
Sähköinen viestintä 3
       
             
                   
T&K toiminnan perusteet 3  
         
                 
           
Talousmatematiikka 3
     
           
                       
Tilastotieteen perusteet 3  
         
                 
           
660033060001.51.51.51.50033000000
ESIMIEHEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Työ- ja virkamiesoikeus 3  
       
               
               
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 3    
         
                   
       
Organisaatiopsykologia 3    
           
                     
   
Työturvallisuus ja -terveys 3    
         
                   
       
Oikeudellinen tietoturva 3    
         
                   
       
Henkilö- ja rikosturvallisuus 3  
         
                 
           
Yhtiö- ja yhteisöoikeus 6  
       
             
           
Strateginen suunnittelu 3    
         
                   
       
Organisaatioviestintä 5                                                  
0121500066123000003333661.51.500
KEHITTÄMISTOIMINNAN OSAAMINEN
                                                 
Projektitoiminta 3  
       
               
               
Kehittämistoiminnan perusteet 3  
       
               
               
Laatuajattelu ja laadun kehittäminen 3    
         
                   
       
Kehittämisprojekti työpaikalle 5  
         
                 
           
0113000653000000332.52.51.51.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Practice first 3
     
           
                       
Bygg upp din svenska 3
     
           
                     
60004.51.5000001.531.500000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
 
00123000066300000000333330
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 10
     
           
               
Harjoittelu 2 20    
         
                 
   
55200055010100002.52.52.52.500555500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.