IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTO 2016

LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto 2016

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Opiskeluvalmiudet 2
     
         
                   
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
           
                       
Tekstinkäsittely 3
     
           
                       
Liikeviestintä 4
       
             
                   
1200075000003.53.52.52.50000000000
YRITYSTOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Yritystalouden perusteet 3
     
           
                       
Riskienhallinta 3    
           
                     
   
Liiketoiminnan suunnittelu 3    
           
                     
   
Johtaminen 3  
       
               
               
Aluetalouden perusteet 3
       
             
                   
636033300601.51.51.51.51.51.500003300
MARKKINOINTIOSAAMINEN
                                                 
Asiakassuuntainen markkinointi 3
     
           
                       
Asiakaspalvelun palvelukulttuuri 3
       
             
                   
Markkinointiviestintä 3  
       
               
               
630033300001.51.51.51.51.51.500000000
TALOUSHALLINTO-OSAAMINEN
                                                 
Rahoituksen perusteet 3  
         
                 
           
Laskentatoimen perusteet 5
       
             
                   
53000503000002.52.5001.51.5000000
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Asiantuntijapalveluiden markkinointi ja tuotteistaminen 3  
         
                 
           
Strateginen markkinointi 5    
           
                     
   
Sopimus- ja kauppaoikeus 5
     
           
                       
Yrityksen kansainvälistäminen 3    
           
                     
   
Yritysverotus 5  
         
                 
           
5138050580802.52.5002.52.544004400
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Kokoustaito ja tiedottaminen 3  
       
               
               
Asiakirjoittaminen 3    
         
                 
   
Basics of Professional English 3
     
           
                       
English for Management 3    
         
                   
       
Business Communication Skills 4
       
             
                   
Svenska i affärslivet 1 3  
       
               
               
Svenska i affärslivet 2 3  
         
                 
           
796034634.51.501.51.522331.51.52.32.30.80.800
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
Sähköinen viestintä 3
       
             
                   
T&K toiminnan perusteet 3  
         
                 
           
Talousmatematiikka 3
     
           
                       
Tilastotieteen perusteet 3  
         
                 
           
660033060001.51.51.51.50033000000
ESIMIEHEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Työ- ja virkamiesoikeus 3  
       
               
               
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 3    
         
                   
       
Organisaatiopsykologia 3    
           
                     
   
Työturvallisuus ja -terveys 3    
         
                   
       
Oikeudellinen tietoturva 3    
         
                   
       
Henkilö- ja rikosturvallisuus 3
       
             
                   
Yhtiö- ja yhteisöoikeus 6  
       
             
           
Strateginen suunnittelu 3    
         
                   
       
Organisaatioviestintä 5  
         
                 
           
31415003681230001.51.53344661.51.500
KEHITTÄMISTOIMINNAN OSAAMINEN
                                                 
Projektitoiminta 3  
         
                 
           
Kehittämistoiminnan perusteet 3
       
             
                   
Laatuajattelu ja laadun kehittäminen 3    
         
                   
       
Kehittämisprojekti työpaikalle 5  
       
             
           
3830032.55.5300001.51.51.31.32.82.81.51.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Practice first 3
     
           
                       
Bygg upp din svenska 3
     
           
               
4.51.50031.51.500001.51.50.80.80.80.800000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
 
00123000066300000000333330
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 10
     
           
               
Harjoittelu 2 20    
         
                 
   
55200055010100002.52.52.52.500555500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tavoitteen on laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opiskelija kehittää kykyään taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnalliset vaikutukset.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Monimuotokoulutuksen pääaineena onesimiestyö ja työyhteisön kehittäminen. Sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esimiestaitoja, tiimityötaitoja ja työyhteisön viestintätaitoja. Työyhteisöjen tarvitsemia turvallisuusjohtamisen taitoja kartutetaan myös.

Monimuoto valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät esimiestyön ymmärrystä ja liiketaloudellista osaamista.