IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTO 2017, ESIMIES- JA KEHITTÄMISOSAAJA

LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto 2017, ESIMIES- JA KEHITTÄMISOSAAJA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
VIESTINTÄ- JA TEKNOLOGIAOSAAMINEN
                                                 
Opiskeluvalmiudet 2
   
 
       
   
               
Teknologialla tuloksekasta liiketoimintaa 5
     
           
                       
Tehokas digiviestintä 5
       
             
                   
Liikeviestintä 5
       
             
                   
161006101000033550.50.500000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Intercultural Communication 3
     
           
                       
Business English 5
     
         
                   
English for Management 5    
         
                   
       
Svenska i affärslivet 5  
       
             
           
85505.52.52.52.55002.82.81.31.31.31.31.31.32.52.50000
YRITYSTOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
     
           
                       
Riskienhallinta 3  
         
                 
           
Yritystoiminnan suunnittelu ja kansainvälistyminen 5    
         
                   
       
Työyhteisöosaaminen ja HRM 5
       
             
                   
Aluetalouden perusteet 3
       
             
                   
1135038035001.51.544001.51.52.52.50000
MARKKINOINTIOSAAMINEN
                                                 
Yrityksen asiakasmarkkinointi 5
     
         
                   
Integroitu markkinointiviestintä 5  
       
               
               
55002.52.5500001.31.31.31.32.52.500000000
TALOUSHALLINTO-OSAAMINEN
                                                 
Laskentatoimen perusteet 5
       
             
                   
Yritysrahoituksen suunnittelu 3  
         
                 
           
53000503000002.52.5001.51.5000000
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Asiantuntijapalveluiden markkinointi ja tuotteistaminen 5  
         
                 
           
Sopimus-, kauppa- ja markkinaoikeus 5
     
           
                       
Yritysverotus 5  
       
               
               
Markkinoinnin strateginen kehittäminen 5    
         
                   
       
51550501055002.52.500552.52.52.52.50000
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
T&K toiminnan perusteet 3  
         
                 
           
Talousmatematiikka 3
     
           
                       
Tilastotieteen perusteet 3  
         
                 
           
360030060001.51.5000033000000
ESIMIEHEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Minä ja työyhteisöni 3  
       
               
               
Organisaatiopsykologia 3    
           
                     
   
Organisaatioviestintä 5    
           
                     
   
Yritys- ja yhteisöoikeus 5  
       
               
       
Oikeudellinen tietoturva 3    
           
                     
   
Työturvallisuus ja -terveys 3    
           
                     
   
Strateginen suunnittelu 3    
         
                   
       
Työoikeus 3  
         
                 
           
Palkkahallinto 3  
         
                 
           
011.519.500038.55.514000001.51.54.34.32.82.87700
KEHITTÄMISTOIMINNAN OSAAMINEN
                                                 
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3  
       
               
               
Kehittämisprojekti työpaikalle 5  
       
             
           
Kehittämistoiminta ja laatutyö 5  
         
                 
           
01300005.57.500000002.82.83.83.8000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Bygg upp din svenska 3
       
             
                   
Build up Your English 3                                                  
30000300000001.51.50000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 10
     
           
               
Harjoittelu 2 20    
         
                 
   
55200055010100002.52.52.52.500555500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

ESIMIES- JA KEHITTÄMISOSAAJA

Opintojen tavoitteen on laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opiskelija kehittää kykyään taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnalliset vaikutukset.

Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisessti.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Monimuotokoulutuksen pääaineena on esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen. Sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esimiestaitoja, tiimityötaitoja ja työyhteisön viestintätaitoja. Työyhteisöjen tarvitsemia turvallisuusjohtamisen taitoja kartutetaan myös.

Monimuoto valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät esimiestyön ymmärrystä ja liiketaloudellista osaamista.