IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTO, MATKAILUPAINOTTEISUUS 2019K

LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto, matkailupainotteisuus 2019K

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
VIESTINTÄ- JA TEKNOLOGIAOSAAMINEN
                                                 
Teknologialla tuloksekasta liiketoimintaa 5
     
         
                   
Tehokas digiviestintä 5
     
         
                   
Liikeviestintä 5
     
           
                       
1500010500000552.52.50000000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Intercultural Communication 3
       
             
                   
Business English 5
     
           
                       
Svenska i affärslivet 5  
       
               
               
Tourism English 5  
         
                 
           
8100053550002.52.51.51.52.52.52.52.5000000
YRITYSTOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
     
           
                         
Matkailun perusteet 5
     
           
                       
Matkailun toimintaympäristöt 5  
         
                 
           
Työyhteisöosaaminen ja HRM 5
       
             
                   
Matkailun strateginen suunnittelu ja kansainvälistäminen 5      
           
                       
1350585050055.52.52.52.5002.52.500002.52.5
MARKKINOINTIOSAAMINEN
                                                 
Yrityksen asiakasmarkkinointi 5
     
         
                   
Integroitu markkinointiviestintä 5  
         
                 
           
55002.52.5050001.31.31.31.3002.52.5000000
TALOUSHALLINTO-OSAAMINEN
                                                 
Laskentatoimen perusteet 5
       
             
                   
Yritysrahoituksen suunnittelu 3    
         
                   
       
50300500300002.52.500001.51.50000
LIIKETALOUDEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                 
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Sopimus-, kauppa- ja markkinaoikeus 5
       
             
                   
Yritys- ja yhteisöoikeus 5  
         
                 
           
Työoikeus 3  
       
               
               
Matkailumarkkinointi 5  
       
               
               
Storytelling 5  
         
                 
           
Markkinoinnin strateginen kehittäminen 5      
           
                       
52305051310005002.52.56.56.55500002.52.5
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
T&K toiminnan perusteet 3  
         
                 
           
Talousmatematiikka 3
     
           
                       
330030030001.51.500001.51.5000000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
MATKAILUN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                                 
Majoituspalvelut 5
       
             
                   
Matkailun ruokapalvelut 5  
       
               
               
Matkailupalveluiden myyntiprosessit 5  
         
                 
           
Matkailun tuotekehitys 5    
         
                   
       
Tapahtuman järjestäminen 5    
         
                   
       
Framework for sustainable wellbeing tourism 5    
         
                   
       
Business Projects 4  
       
               
       
51217005571700002.52.52.52.53.53.58.58.50000
TALOUSHALLINNON SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                                 
Palkkahallinto 3                                                  
Käytännön kirjanpito 5                                                  
Tilinpäätös ja analysointi 5                                                  
Digitaalinen laskentatoimi 5                                                  
Yritysverotus 5                                                  
Hyvä kirjanpitotapa 3                                                  
Arvonlisäverotus 5                                                  
Henkilöverotus 3                                                  
0000000000000000000000000
ESIMIEHEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
()
                                                 
Minä ja työyhteisöni 3                                                  
Organisaatiopsykologia 3                                                  
Organisaatioviestintä 5                                                  
Työturvallisuus ja -terveys 3                                                  
Oikeudellinen tietoturva 3                                                  
Organisaation perehdyttämissuunnitelma 3                                                  
Palkkahallinto 3                                                  
Kehittämistoiminta ja laatutyö 5                                                  
Kehittämisprojekti työpaikalle 6                                                  
0000000000000000000000000
MARKKINOINNIN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN (34 OP)
()
                                                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                 
Build up Your English 3                                                  
0000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen matkailualalla

Opintojen tavoitteena on laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opiskelija kehittää kykyään taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnalliset vaikutukset.

Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisessti.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Monimuotokoulutuksen pääaineena on matkailu. Sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan asiantuntijuutta toimia matkailuyritysten moninaisissa asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen lähipäivät toteutetaan Kuusamossa.