IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTO 2022S

LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto 2022S

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Asiakassuuntainen markkinointi 5
     
           
                       
Laskentatoimen perusteet 5
     
           
                       
Sopimus- ja kauppaoikeus 5
       
             
                   
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
     
           
                       
Kilpailukykyä markkinoille 5
       
             
                   
Aluetalouden perusteet 3
       
             
                   
280001513000007.57.56.56.50000000000
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
     
           
                       
Liike-elämän matematiikka 5
       
             
                   
800035000001.51.52.52.50000000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Osaajana kehittyminen 3
 
 
     
   
           
         
Työelämän viestintätaidot 5
     
           
                       
Svenska i arbetslivet 5
     
           
                       
Business English 5  
       
               
               
Professional English 5  
         
                 
           
Integroitu markkinointiviestintä 5  
         
                 
           
12151012051010066002.52.555100000
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Palveluiden markkinointi ja myyntiosaaminen 4
       
             
                   
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Yritysoikeus 5  
         
                 
           
Yritysverotus 5    
         
                   
       
Henkilöverotus 3    
         
                   
       
Markkinoinnin strateginen kehittäminen 3    
           
                     
   
410110045583000222.52.52.52.5441.51.500
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                                 
Tapahtuman järjestämisen perusteet 5
       
             
                   
Uudet teknologiat businessajureina 3  
       
               
               
Palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen 4  
       
               
               
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                   
       
57500570500002.52.53.53.5002.52.50000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 47 op)
                                                 
ESIMIEHEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 47 OP
()
                                                 
ESIMIEHEN OSAAMINEN
                                                 
Organisaatiopsykologia 3  
       
               
               
Oikeudellinen tietoturva 3    
         
                   
       
Palkkahallinto 3  
       
               
               
Työoikeus 3  
       
               
               
Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen 5    
         
                   
       
JOHTAJUUS JA HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ
                                                 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 5    
           
                     
   
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työhyvinvointi 5    
           
                     
   
ESIMIES KEHITTÄJÄNÄ
                                                 
Organisaatioviestintä 5  
         
                 
           
Kehittämistoiminta ja laatutyö 5  
         
                 
           
Kehittämisprojekti työpaikalle 5  
       
               
       
021.525.5000912.510.515000004.54.56.36.35.35.37.57.500
TALOUSHALLINNON SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 47 OP
()
                                                 
Käytännön kirjanpito 5  
       
               
               
Arvonlisäverotus 5  
       
               
               
Palkkahallinto 3  
       
               
               
Työoikeus 3  
       
               
               
Tilinpäätös ja analysointi 5  
         
                 
           
Digitaalinen laskentatoimi 5  
         
                 
           
Organisaatiopsykologia 3  
       
               
               
Kehittämistoiminta ja laatutyö 5  
         
                 
           
Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen 5    
         
                   
       
Oikeudellinen tietoturva 3    
         
                   
       
Tilintarkastuksen perusteet 5    
           
                     
   
03413000191585000009.59.57.57.5442.52.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 10      
           
                       
Harjoittelu 2 20      
           
                       
00030000000300000000000001515
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opintojen tavoitteen on laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opiskelija kehittää kykyään taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnalliset vaikutukset.

Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisessti.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Monimuotokoulutuksen pääaineena on esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen. Sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esimiestaitoja, tiimityötaitoja ja työyhteisön viestintätaitoja. Työyhteisöjen tarvitsemia turvallisuusjohtamisen taitoja kartutetaan myös.

Monimuoto valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät esimiestyön ymmärrystä ja liiketaloudellista osaamista.